Výška nemocenských dávok v roku 2020: Akú dávku dostanete, ak zostanete doma na „péenke“, ste na materskej alebo ošetrujete chorého?

Nemocenské dávky za január 2020 (vyplácané teraz vo februári) zostávajú v rovnakej výške ako v roku 2019.
nemocenské dávky 2020

Zdroj: Pexels.com

Nemocenské dávky, čiže nemocenské, materské, ošetrovné, sa vyplácajú počas celej doby ich trvania v rovnakej výške tak, ako boli vypočítané ku dňu vzniku dôvodu na ich poskytnutie.

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že výška dávky je vždy individuálna a závisí od hrubej mzdy (vymeriavacieho základu), z ktorej poistenec (za zamestnanca jeho zamestnávateľ) odvádza poistné na nemocenské poistenie.

Platí základný princíp, podľa ktorého čím vyššia je hrubá mzda (vymeriavací základ), z ktorého poistenec platí poistné, tým vyššia je aj dávka. Zákon ale obmedzuje jej maximálnu výšku,“ informoval riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Nemocenská dávka

Nemocenská dávka sa poistencovi poskytuje vtedy, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie.

Na nemocenské má nárok:

 • zamestnanec
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 • fyzická osoba, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Slovák, ktorý zostane doma na „péenke“ , môže dostať maximálnu nemocenskú dávku 1 135,70 eura, pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci alebo maximálne 1 099,10 eura pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci.

Príklad: Ak dnes poistenec odvádza poistné z hrubej mzdy nad sumu 2 026 eur, maximálna výška dávky nemocenské na deň je ohraničená sumou 36,63 eura.

Prvých desať dní práceneschopnosti nahrádza zamestnancovi jeho príjem zamestnávateľ. Prvé tri dni péenky to predstavuje 25 % denného vymeriavacieho základu a ďalšie dni to je 55 %.

Následne, ak péenka pokračuje aj od 11. dňa, vypláca ju Sociálna poisťovňa, pričom výška dávky na deň tvorí 55 % z denného vymeriavacieho základu poistenca,“ uzavrel riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou.

Materská dávka

Materské sa poskytuje poistenej žene z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa aleno inému poistencovi z dôvodu prevzatia starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku.

Na materské má nárok:

 • zamestnanec
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Materské, ako uviedla Sociálna poisťovňa, 75 % z denného vymeriavacieho základu, sa vypláca maximálne vo výške 1498,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1548,70 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Ošetrovné

Ošetrovné je poskytované z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa (vlastného, osvojeného alebo zvereného do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu), chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky).

Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku.

Na ošetrovné má nárok:

 • zamestnanec
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 • fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Ošetrovné, 55 % denného vymeriavacieho základu, ktoré Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca maximálne za 10 dní, môže dosiahnuť maximálnu výšku 366,40 eura.


Prečítajte si tiež:

Očkovací kalendár na rok 2020

Najlepšie a najhoršie nemocnice na Slovensku za uplynulý rok