Očkovací kalendár na rok 2020: praktický prehľad povinných očkovaní pre deti aj dospelých

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil očkovací kalendár na rok 2020. V tlačenej podobe ho úrad od začiatku roka distribuuje do pôrodníc a pediatrom, k dispozícii na stiahnutie je aj v elektronickej verzii.
očkovací kalendár na rok 2020

Zdroj: Pixabay.com

Od narodenia do jedného roka života čakajú deti tri očkovania

Po dosiahnutí veku 2 mesiacov prichádza prvé očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám.

Povinné v tomto veku je aj očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

Po dovŕšení 4 mesiacov nasleduje druhá dávka tých istých vakcín. Tretia dávka sa podáva v 10 mesiacoch života dieťaťa.

Povinné očkovanie detí od 1 do 12 rokov

Očkovaciu látku proti mumpsu, ružienke a osýpkam dostávajú deti v 14.-17. mesiaci.

Pri tomto očkovaní nastala od roku 2020 zmena! Druhú dávku vakcíny dostanú deti narodené od roku 2016 v piatom roku, pre deti narodené od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015 sa očkovanie druhou dávkou vykoná v 11. roku života.

Po dovŕšení 5 rokov sa tiež vykoná prvé preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne. Prvé preočkovanie sa vykonáva v 6. roku života dieťaťa, druhé preočkovanie v 13. roku života.

Dospelí by mali myslieť na preočkovanie

Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Prvé preočkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Pri najbližšej návšteve svojho obvodného lekára je vhodné sa opýtať, kedy ste boli naposledy očkovaní. Vakcínu preplácajú zdravotné poisťovne v plnej výške.

Očkovanie proti chrípke

Očkovanie proti chrípke je povinné pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb.

Odporúčané je pre deti od šiestich mesiacov života do 12 rokov, osoby 59-ročné a staršie a osoby bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami.

Praktický prehľad o všetkých druhoch povinného očkovania aj o odporúčaných očkovaniach pre deti a dospelých je k dispozícii na webe ÚVZ SR.


Prečítajte si tiež:

Nezaočkované deti budú aj naďalej prijímané do škôlok

Očkovanie proti chrípke bez ihiel?