Toto sú najlepšie a najhoršie nemocnice na Slovensku za rok 2019!

Ocenenie Nemocnica roka 2019 získali nemocnice v Banskej Bystrici a Košiciach. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO hodnotil spokojnosť pacientov aj hospodárenie nemocníc.
nemocnica

Zdroj: Pixabay.com

Najlepšie nemocnice roka 2019

Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2019 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc obhájila Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

V hodnotení vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosti, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti obsadila druhé miesto Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN.

Bronzové ocenenie Nemocnica roka získala Univerzitná nemocnica Martin.

rebríček hodnotenia štátnych nemocníc  za rok 2019

zdroj: ineko.sk

V kategórii všeobecných nemocníc získala najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2019 po prvýkrát Nemocnica Košice-Šaca 1, súkromná nemocnica, ktorá na čele vystriedala, tento rok druhú, Ľubovniansku nemocnicu.

Treťou najlepšou spomedzi všeobecných nemocníc sa tento rok stala Nemocnica Poprad.

Zvyšovanie transparentnosti zverejňovaním relevantných informácií o kvalite a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti je podľa nás jedným z kľúčových predpokladov na to, aby bola verejnosť lepšie informovaná, aby sa vedela kvalifikovanejšie rozhodovať a vytvárať účinnejší tlak na zlepšovanie verejných služieb, čo potom motivuje zdravotnícke zariadenia sa neustále zlepšovať. Cieľom je, aby pacienti dostávali najlepšiu starostlivosť za najlepšiu cenu. To je v súlade s posolstvom hodnoty za peniaze,“ uviedol analytik INEKO Dušan Zachar.

rebríček hodnotenia všeobecných nemocníc za rok 2019

zdroj: ineko.sk

Nemocnice na posledných miestach rebríčka

Univerzitná nemocnica Bratislava v hodnotení vyšla ako nemocnica so suverénne najhorším finančným zdravím.

Nemocnica v Leviciach aj tento rok zostáva zariadením, s ktorým sú pacienti najmenej spokojní.

Celkový druhé najnižšie hodnotenie dosiahla nemocnica Prievidza, ktorá má okrem zlých hospodárskych čísel, aj najhoršie indikátory kvality spomedzi všetkých všeobecných nemocníc.

Nemocnica na okraji mesta z Partizánskeho skončila v aktuálnom porovnaní všeobecných nemocníc na poslednom mieste. Nevyniká v žiadnej zo sledovaných oblastí.

Tento ročník je v poradí už piatym ročníkom hodnotenia nemocníc Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.


Prečítajte si aj:

O krok bližšie k novej univerzitnej nemocnici v Bratislave

Stratifikácia nemocníc prinesie podľa Kalavskej kvalitnejšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť pre všetkých