Koronavírus filozoficky: 11 spôsobov ako uvažovať o koronavíruse

Koronavírus – je aktuálne horúcou témou a rizikom, ktorý z globálneho sveta v roku 2020 smutne dorazil aj na Slovensko. Ambíciou nasledovného textu je apelovať na kritické myslenie, zdravý sedliacky rozum a pragmatický postoj MÚDREHO človeka ako uvedené riziko čo najlepšie zvládnuť. Ponúkame vám 11 spôsobov, ako uvažovať o koronavíruse z filozofického hľadiska.
koronavirus filozoficky

Ako uvažovať o koronavíruse? | Zdroj: Unsplash.com

Veľká časť populácie na Slovensku podlieha priveľmi vplyvu virtuálneho sveta (masmédiá, sociálne siete, internet) namiesto múdrej preferencie hodnôt reálneho sveta (skutočný život). Virtuálny svet vedie k pohodlnosti až lenivosti a maximalizácii komfortu za každú cenu.

Koronavírus nabáda k pokore a povinnosti dočasne strpieť aj diskomfort a byť usilovnejším (nie lenivým) k úcte ku všetkému živému viac ako k neživému.

Prečo? Lebo živý organizmus (človek, fauna a flóra) bol, je a bude vždy viac ako akýkoľvek neživý mechanizmus (stroj, počítať, robot, umelá inteligencia).

11 spôsobov ako uvažovať o koronavíruse

 • K - kritika
 • O - odstup
 • R - riziko
 • O - obrana
 • N - nebezpečná nákaza
 • A - ambícia
 • V - vírus
 • I - imunita
 • R - rešpekt
 • U - uvedomelo
 • S - spoločne

Odporúčam zvážiť čokoľvek motivačne užitočné (inšipiračné, povzbudzujúce a pozitívne) pre čitateľa aj z nasledovnej úvahy k zvládaniu problému podľa analýzy obsahu z filozofického postoja ku koronavírusu. Rozoberme si preto jednotlivé významy - každý osobitne.

1. Kritika

Kritika vždy u obyvateľstva bola, je a bude, ako nutný nástroj k vyššej kvalite. Kritické myslenie vždy prispieva k najvyššej kvalite.

Koronavírus si vyžaduje zodpovednosť: Byť maximálne obozretným voči riziku koronavírusu a zodpovedne rešpektovať prevenciu podľa odborníkov. Kritika i sebakritika je lepšia ako podceňovanie.