Hladina hormónov u dojčiat môže signalizovať autizmus, tvrdí nová štúdia. Rodičia, poznáte tieto príznaky autizmu?

Výsledky sú síce predbežné, ale naznačujú, že testovanie hladiny hormónov, najmä u dojčiat s vysokou pravdepodobnosťou vývoja autizmu, by mohlo pomôcť lekárom v prvých mesiacoch života dieťaťa.
10 typických príznakov autizmu u detí

Zdroj: Pexels.com

Aká je súvislosť medzi autizmom a nízkymi hladinami vazopresínu?

Podľa novej štúdie môžu nízke hladiny hormónu vazopresínu v rannom detstve predpovedať diagnózu autizmu.

Výsledky sú síce predbežné, ale naznačujú, že testovanie hladiny vazopresínu, najmä u dojčiat s vysokou pravdepodobnosťou vývoja autizmu, by mohlo pomôcť lekárom v prvých mesiacoch života dieťaťa.

Včasná diagnostika by autistickým deťom umožnila začať liečbu omnoho skôr, ako je v súčasnosti možné, hovorí spoluautorka štúdie, Karen Parker, docentka psychiatrie na Stanfordskej univerzite v Kalifornii.

V súčasnosti, keď je dieťaťu diagnostikovaný autizmus, je už dosť ďaleko na ceste k závažným sociálnym poruchám,“ hovorí psychiatrička.

predchádzajúce štúdie ukázali, že autistické deti majú v priemere o 66% menej vazopresínu v mozgovomiechovom moku ako ich rovesníci, a že nízke hladiny vazopresínu súvisia so zlými sociálnymi schopnosťami.

Doktorka Parkerová a jej kolegovia využili vzácny zdroj údajov, mozgomiešnu tekutinu odobratú deťom na kontrolu meningitídy, aby našli súvislosť medzi autizmom a nízkymi hladinami vazopresínu v detskom veku.

Tím vedcov identifikoval vzorky od 8 chlapcov a 1 dievčaťa, ktorým bol neskôr diagnostikovaný autizmus, a porovnal ich hladiny vazopresínu s hladinami 17 ďalších vzoriek zodpovedajúcich pohlaviu, etnicite a veku.

Každú vzorku od autistického dieťaťa porovnali s jednou alebo dvoma vzorkami od typických detí.

Autistické deti mali v priemere asi o 20% nižšie koncentrácie hormónu vazopresín ako typické deti.

Druhá analýza ukázala, že včasné hladiny vazopresínu správne predpovedali diagnózu autizmu u 7 z 9 detí.

Vzhľadom na malý počet vzoriek táto štúdia nepotvrdzuje, že by lekári mali odoberať dojčatám mozgomiešnu tekutinu a testovať ju na vazopresín.

Ak sa však vo väčších výskumoch potvrdí, že hormón vazopresín je biomarkerom autizmu, môže to byť spôsob diagnostiky pre dojčatá, ktoré majú staršieho súrodenca alebo rodiča s autizmom.

10 typických príznakov autizmu u detí

  • Porucha sociálnych vzťahov
  • Autistické deti sa hrajú vedľa ostatných detí, ale nikdy nie s nimi
  • Porucha komunikácie
  • Používanie bežných gest a mimických výrazov je narušené
  • Echolálie - opakujú slová alebo frázy iných osôb bez toho, aby vedeli, čo to znamená
  • Oneskorený vývin reči alebo vôbec nerozprávajú
  • Hovoria o sebe v druhej alebo v tretej osobe
  • Obmedzenie aktivít a záujmov
  • Nanarušenie stereotyou reagujú výraznou emočnou rozladenosťou (vybuchnú)
  • Jednostranné využitie hračiek pri hre

Mohlo by vás zaujímať:

Autizmus u detí: tento objav môže pomôcť lekárom odhaliť príznaky dlho predtým, ako sa porucha prejaví!

Súvis očkovania a autizmu: čo je na tom pravdy?