Hluk, ktorému sme denne vystavení, môže narušiť spánok a viesť ku chronickej únave. Každý piaty zamestnanec trpí problémami so sluchom!

Mnohí ľudia trpia stálym hlukom v pozadí. Aj keď si na zvuky v pozadí môžeme psychicky zvyknúť, fyziologický vplyv zostáva a môže viesť k stresu, oslabeniu imunity či zvýšenému riziku vzniku obezity alebo cukrovky.

Vnímanie hluku závisí od individuálnych, sociálnych, kultúrnych a environmentálnych faktorov. Zvuky, ktoré prichádzajú zvonku, sa tolerujú horšie ako zvuky, ktoré sami vydávame.

"Po narodení máme k dispozícii istý kapitál sluchových buniek, ktoré sa už nikdy neobnovia, preto je potrebné ich chrániť," hovorí doktor Jean-Claude Normand z lyonskej univerzity Clauda Bernarda.

Prah bolestivosti je 120 decibelov, ale naše uši trpia už pri 100 decibeloch, ktoré napríklad vydáva popový koncert alebo diskotéka.

"Príliš veľa mladých ľudí nevie o rizikách súvisiacich napríklad s počúvaním príliš hlasbej hudby po dlhšiu dobu. Tak sa poškodenie sluchu akumuluje, "uvádza doktor Normand.

Aj keď si na zvuky v pozadí môžeme psychicky zvyknúť, fyziologický vplyv zostáva a môže viesť k stresu, oslabeniu imunity a k zvýšeniu rizika vzniku obezity, cukrovky, vysokého krvného tlaku a kardiovaskulárnych ochorení.

Hluk môže škodiť aj plodu

Hluk môže byť škodlivý ešte pred narodením. V posledných troch mesiacoch tehotenstva má už plod sluch a okrem toho, čo sám počuje, môže trpieť dôsledkami stresu, ktorý pociťuje matka.

Dnes mnohí trpia stálym hlukom v pozadí. Je teda dôležité nájsť si chvíľku pokoja, aby sa organizmus zotavil, najlepšie prechádzkou v parku, kde počúvame v ideálnom prípade iba zvuky prírody, alebo niekoľkými minútami v najtichšej miestnosti.

Snažiť sa prehlušiť nepríjemný zvuk napríklad hudbou nie je podľa doktora Normanda to najlepšie riešenie.

Hluchota je chorobou z povolania

Na pracovisku platí zákonná úprava pre ochranu sluchu, za ktorej porušenie hrozia vysoké pokuty. Riskantnejší je ale hluk mimo pracoviska.

Hluchota je chorobou z povolania, ktorá by mala v nadchádzajúcich desaťročiach vymiznúť. Dnes sú pracovníci proti hluku lepšie chránení ako predtým.

Avšak každý piaty zamestnanec trpí problémami so sluchom.


Prečítajte si aj:

Kedy vám hrozí poškodenie sluchu?

Čo s mazovou zátkou v ušiach?