Čuch strácajú pri COVID-19 často mladí a bezpríznakoví pacienti. Lekári im pomáhajú s jeho návratom pomocou čuchového tréningu!

Základným liečebným postupom pre návrat strateného čuchu v dôsledku ochorenia COVID-19, je čuchový tréning. Až ďalšia v poradí je farmakologická liečba, ktorú musí viesť lekár.
Čuch strácajú pri COVID-19 často mladí a bezpríznakoví pacienti

zdroj: pickrepo.com

Strata čuchu je príznak ochorenia COVID-19

Strata čuchu je v súčasnosti radená k základným príznakom ochorenia COVID-19. Objavuje sa viac ako počas prvej vlny pandémie na jar, a to hlavne u inak bezpríznakových pacientov, a zvyčajne v mladšej či strednej vekovej skupine.

Ako píše server idnes.cz, poruchu čuchu udáva na základe metaanalýz vyše 60% ľudí, ktoré sa nakazili koronavírusom SARS-CoV-2.

Môže pritom ísť o jediný symptóm, ktorým sa ochorenie prejavuje, preto je to dôležitý varovný signál. Pacienti, u ktorých v súčasnosti vznikne strata čuchu a chuti bez zrejmej príčiny, by sa preto mali nechať musia otestovať.

"Porucha čuchu sa v súvislosti s koronavírusom typicky vyskytuje u mladších jedincov s ľahkým alebo bezpríznakovým priebehom, zatiaľ čo pacienti na jednotkách intenzívnej starostlivosti poruchu čuchu udávajú ďaleko menej často. Inak nevysvetliteľná porucha čuchu môže byť spojená aj s ostatnými hlavnými príznakmi COVIDU-19, teda s dýchavičnosťou, kašľom a podobne, "vysvetľuje profesor Jan Plzák, prednosta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Fakultnej nemocnice v Motole.

Čuchový tréning pacientov s COVID-19

Navyše sa podľa profesora Plzáka počas súčasnej druhej vlny COVID-19 s poruchou čuchu stretávajú lekári ešte častejšie ako na jar.

"Snažíme sa preto pacientov informovať o príznakoch, prognóze a možnostiach liečby pri pretrvávajúcich ťažkostiach. Ponúkame im možnosť samovyšetrenia čuchu pomocou parfumovaných fixiek. Hoci pacienti často vnímajú poruchu čuchu ako úplnú, jedná sa obvykle iba o čiastočnú poruchu čuchu, čo je preukázateľné práve vyšetrením pomocou parfumovaných fixiek, "vysvetľuje profesor, ktorý sa zapája v rámci Európskej rinologickej spoločnosti do celoeurópskych štúdií venujúcich sa poruchám čuchu v súvislosti s ochorením COVID-19.

Základným liečebným postupom pre návrat čuchu je čuchový tréning, až ďalšia v poradí je farmakologická liečba, ktorú musí viesť lekár.

Čuchový tréning sa ukazuje ako úspešný a prebieha tak, že pacient čuchá dvakrát denne minimálne po dobu piatich minút k štyrom vôňam (ruža, eukalyptus, klinček, citrón). Tréning je odporúčané vykonávať dlhodobo, aspoň po dobu 32 týždňov.


COVID-19 ako zabijak spermií? Vírus sa v nich množí, niektorí muži majú po prekonaní koronavírusu komplikácie

COVID-19, chrípka, prechladnutie: aký je medzi nimi rozdiel a čo majú spoločné?