Placenta môže vaše dieťatko ochrániť aj po pôrode

O možnosti odberu a uskladnenia pupočníkovej krvi už počula asi väčšina z nás. Málokto však vie, že cenným zdrojom novorodeneckých kmeňových buniek je i placenta, jedinečný orgán zabezpečujúci zdravý vývoj dieťatka.

zdroj: stock.adobe.com

Čo je placenta?

Placenta vzniká na začiatku tehotenstva a dieťatko je s ňou spojené pupočnou šnúrou. Má nenahraditeľnú funkciu pri vývoji a harmonickom raste plodu.

Dieťatku v brušku dodáva živiny, ochraňuje ho pred infekciami, zabezpečuje kyslík a odvádza oxid uhličitý. Často je nazývaná tiež Strom života.

Význam placenty v živote dieťaťa však nemusí skončiť pôrodom.

Rituály a tradície okolo placenty

Uvažovali ste nad tým, čo sa stane s placentou po pôrode? Väčšinou je ako biologický odpad zneškodnená zdravotníckym zariadením. Existujú však rôzne spôsoby, ako sa matky s placentou lúčia.

Metóda, kedy po narodení dieťatka matka odmietne prestrihnutie pupočnej šnúry je označovaná ako lotosový pôrod. Maminy, ktoré sa preň rozhodnú sú presvedčené, že dieťatko má byť s placentou spojené dovtedy, kým sa neoddelí sama (3 až 10 dní).

Lekári však pred lotosovým pôrodom varujú. Placenta totiž postupne odumiera a dieťatko môže byť ohrozené infekciou.
Na Slovensku s požiadavkou, že si chcete placentu zobrať domov veľmi nepochodíte.

Pôrodnice sa odvolávajú na zákon o biologickom odpade. V niektorých krajinách si však niektoré mamičky z pôrodnice okrem novorodeniatka odnášajú aj placentu.

Pre viaceré kultúry či národy má placenta rituálny význam. Nájdu sa napríklad matky, ktoré placentu zjedia, čím chcú napodobniť správanie cicavcov vo voľnej prírode.

Aj keď je placenta veľmi výživná, proces jej varenia alebo práškovania do tabliet zničí hormóny a živiny, ktoré sú pre placentu jedinečné.

Väčšina lekárov to tiež neodporúča. Stále totiž neboli preukázané zdravotné benefity súvisiace s konzumáciou placenty.

Iné rodiny sa zasa rozhodnú placentu zakopať a zasadiť nad ňu strom, alebo si ju ako spomienku na pôrod uchovajú zaliatu do šperku. Takéto rituály sú však dnes už dosť ojedinelé.

Odber a uchovanie placenty

Moderné technológie tiež umožňujú tkanivo placenty odobrať a uchovať. Takto je možné zachovať potenciál vzácnych buniek, ktoré sa v nej nachádzajú na desiatky rokov.

Odber tkaniva placenty sa uskutočňuje po narodení dieťatka, keď je už dieťatko v starostlivosti lekára a maminka už placentu porodila. Jej odber, rovnako ako odber pupočníkovej krvi, je úplne bezbolestný a bezpečný.

Placenta sa v špecializovanom laboratóriu spracuje a rozdelí do viacerých vakov a skúmaviek a uchováva sa pri teplote -196 oC. Takto spracované a uskladnené placentárne tkanivo má čoraz širší potenciál v regeneratívnej medicíne.

Uchovanie placenty poskytuje príležitosť na uskladnenie vzácnych buniek, ktoré môžu mať úplne odlišné použitie ako tie z pupočníkovej krvi.

Sú to napríklad mezenchymálne kmeňové bunky. Tieto bunky sú kvôli ich unikátnym vlastnostiam predmetom výskumu na celom svete.

Skúma sa predovšetkým ich použitie v oblasti bunkovej terapie a v regeneratívnej liečbe poškodených tkanív a orgánov.

Výsledky viacerých štúdií tiež naznačujú, že ľudská placenta by sa mohla stať významným zdrojom krvotvorných buniek vhodných na transplantáciu, ktoré by mohli byť dlhodobo uskladnené za rovnakých podmienok ako pupočníková krv.

Kombinácia oboch zdrojov môže poskytnúť dostatočné množstvo buniek na viacnásobnú aplikáciu.

Výskum tiež potvrdil, že placenta je bohatý zdroj aj endoteliálnych progenitorových buniek potrebných pri správnom fungovaní krvného toku a majú veľký význam pri náprave poškodení spôsobených arteriálnymi chorobami, ako sú napr. mŕtvica, infarkt myokardu, periferálne arteriálne choroby a pod.

História využitia placenty v medicíne siaha dávno pred pupočníkovú krv. Membrány placenty boli dokumentované ako účinné obväzy na rany začiatkom 20. rokov 20. storočia.

Placentárne tkanivo sa používa na očné chirurgické zákroky od roku 1940. V priebehu posledného desaťročia klinické štúdie skúmali úlohu placentárnych buniek pri hojení rán, autoimunitných poruchách, artritíde a v oblasti športovej medicíny.

Štúdie prebiehajú aj pri niektorých onkologických a hematologických ochoreniach, osteoartritíde, hypoxicko-ischemickej encefalopatií, erektilnej dysfunkcii, diabete 2.typu, fibróze pľúc a iných.

Na záver môžeme len zopakovať, že placenta má nenahraditeľnú úlohu počas vnútromaternicového vývoja bábätka.

Nové vedecké poznatky však posúvajú jej význam aj do obdobia po narodení dieťaťa. Ak ju rodičia nechajú uchovať pre svoje dieťa, môže byť v budúcnosti použitá pri jeho liečbe.


Ako budúca mamička máte možnosť požiadať o Finančný príspevok až vo výške 500 Eur na odber pupočníkovej krvi spolu s tkanivom pupočníka a placenty. Príspevok je možné poskytnúť iba na odbery vykonané v pôrodniciach, v ktorých odber zabezpečuje banka pupočníkovej krvi Cord Blood Center.

Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 11 12 33 alebo na cordbloodcenter.sk/financny-prispevok .