Každý deviaty pacient zvykne liek, ktorý mu spôsobuje ťažkosti, vysadiť, bez toho, aby sa vopred poradil so svojim lekárom!

Ukázal to prieskum realizovaný pre projekt Lieky s rozumom, ktorým Asociácia na ochranu práv pacientov SR vzdeláva pacientov o bezpečnom užívaní liekov.
pacienti prestanú svojvoľne užívať lieky, ktoré im spôsobujú komplikácie

Zdroj: Pixabay.com

Väčšina chronických pacientov deklaruje, že liečbu dodržiava presne podľa pokynov lekára. Prieskum realizovaný koncom minulého roka na reprezentatívnej vzorke 606 respondentov ale zároveň ukázal, že pacienti sa nesprávajú v užívaní svojich liekov vždy bezpečne.

Takmer 11 % opýtaných pripustilo, že pokiaľ po užití lieku pociťujú ťažkosti, vysadia svoju liečbu bez porady s lekárom. Naopak, pri zlepšení zdravotného stavu ukončí liečbu takmer 6 % pacientov a to aj napriek tomu, že podľa pokynov lekára by mali v užívaní lieku pokračovať.

Každý dvadsiaty pacient si, dokonca, vyberie predpísaný liek z lekárne, ktorý ani nezačne užívať. Lekára o tom, samozrejme, neinformuje.

Pacienti sa často rozhodnú ukončiť svoju liečbu pre ťažkosti, ktoré po užití lieku pociťujú. Niekedy sa dokonca rozhodnú s liečbou ani nezačať, pretože jej prínos zatienia možné riziká.

Pacienti si väčšinou neuvedomujú, že svojim rozhodnutím prerušiť predpísanú liečbu bez toho, aby sa o tomto kroku vopred poradili s lekárom, zostávajú neliečení,“ hovorí MUDr. Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov SR.

Ako dodáva, v dôsledku toho sa môže zdravotný stav pacienta naďalej zhoršovať a znížiť jeho šance na úspešnú liečbu či skomplikovať ďalšiu liečbu v budúcnosti. Pri každom lieku je potrebné počítať s možným výskytom nežiaducich účinkov.

Ak sa u pacienta objaví nežiaduci účinok, je dôležité o tom informovať lekára a spoločne hľadať inú vhodnú alternatívu, ktorá pacientovi prinesie rovnaký účinok, a zároveň bude pacientom dobre tolerovaná,“ vysvetľuje MUDr. Šóth.

Väčšina liekov sa podľa neho dá vhodne nahradiť iným liekom, napríklad od iného výrobcu, s mierne odlišným zložením v pomocných látkach, no stále s rovnakým účinkom.

Ako ukázal prieskum, pre pacientov je najčastejším zdrojom informácií o nežiaducich účinkoch príbalová informácia lieku.

Zoznam nežiaducich účinkov v príbalovom letáku má upriamiť pozornosť na možné reakcie na liek, ktoré sa však u daného pacienta nemusia vôbec vyskytnúť. Zoznam nežiaducich účinkov by preto rozhodne nemal vyvolávať obavy a byť dôvodom na ukončenie liečby,“ upozorňuje Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR.

Podľa nej sa pacienti neraz v ambulancii lekára stretnú aj s odporúčaním, aby príbalovú informáciu nečítali vôbec. Nastavenie liečby by podľa slov prezidentky asociácie malo byť výsledkom vzájomnej spolupráce a komunikácie medzi pacientom a lekárom.