Nový test by mohol diagnostikovať depresiu a bipolárnu poruchu z krvi pacientov!

Vedci zistili, že hladiny nervového rastového faktora boli nižšie u ľudí s depresiou alebo bipolárnou poruchou, ako u zdravých osôb. Lekári môžu potenciálne používať hladiny rastového faktora na sledovanie účinkov antidepresívnej liečby.
test z krvi môže odhaliť depresiu

Zdroj: Pixabay.com

Zápal v mozgových bunkách súvisí s depresiou

U dospelých sa nachádza bielkovina nazývaná mozgový neurotrofický faktor- Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), ktorá podporuje rast a prežitie nervových buniek a je známe, že hrá zásadnú úlohu pri učení, pamäti a udržiavaní flexibility ľudského mozgu.

Psychický stres znižuje hladinu jednej formy tohto proteínu (mBDNF) v krvi, a práve jej nízke hladiny sú u ľudí spojené s výskytom depresie.

Komerčne dostupné krvné testy však nie sú schopné presne rozlíšiť medzi mBDNF a jeho prekurzorom. (proBDNF)

Rastúce dôkazy naznačujú, že zápal v mozgových bunkách súvisí s depresívnym správaním a zdá sa, že proBDNF aktivuje imunitný systém. Preto ho musíme oddeliť od "vyspelého" BDNF, aby sme dosiahli presné informácie," hovorí profesor Xin-Fu Zhou z University of South Australia v Adelaide.

Profesor Zhou a jeho tím teraz vyvinuli test, ktorý dokáže oveľa presnejšie merať mBDNF.

V spolupráci s University of Adelaide a Kunming Medical University v Yunnane v Číne nový test ukázal, že ľudia s depresiou alebo bipolárnou poruchou, majú v krvi výrazne nižšie hladiny mBDNF, ako zdraví jedinci.

ELISA test

V článku, ktorý sa vyšiel v časopise Journal of Psychiatric Research, autori štúdie tvrdia, že lekári by mohli pomocou testu diagnostikovať tieto stavy a sledovať úspešnosť liečby.

Tento typ testu, známy ako enzýmovo viazaný imunosorbentný test alebo „ELISA“, využíva protilátky na detekciu prítomnosti špecifických proteínov.

Vedci aplikovali svoj nový test na vzorky krvi od 90 pacientov s depresiou, 15 pacientov s bipolárnou poruchou a 96 zdravých osôb.

Testovali tiež vzorky od 14 ďalších ľudí s anamnézou pokusov o samovraždu za posledných 10 rokov. Všetci títo jedinci žili v komunite, a preto mali mať lepšie duševné zdravie ako súčasní hospitalizovaní pacienti.

Test odhalil, že účastníci s depresiou alebo bipolárnou poruchou mali významne nižšie hladiny mBDNF v krvi v porovnaní s kontrolnými vzorkami zdravých jedincov.

Tí, ktorí mali závažné príznaky depresie, mali výrazne nižšie hladiny ako tí, ktorí mali stredne závažné príznaky. Ľudia, ktorí užívali antidepresíva, mali navyše vyššiu hladinu ako tí, ktorí ich neužívali.

Je zaujímavé, že medzi ľuďmi, ktorí sa v minulosti pokúsili o samovraždu, a kontrolnými vzorkami od zdravých jedincov, nebol žiadny významný rozdiel v hladinách mBDNF.

Podobné výsledky sa vyskytli aj v malej podskupine s bipolárnou poruchou.

Autori odhadujú, že novovyvinutý diagnostický test by mal senzitivitu 82,2% a špecificitu 83,3%. Ďalej uvádzajú, že sú potrebné ďalšie štúdie, aby sa zistilo, ako sú úrovne mBDNF u v bežnej populácii.


Prečítajte si aj:

10 otázok o depresii - odpovedá psychológ

Depresia, úzkosti aj nespavosť. Viac ako polovica pacientov, ktorí prekonali koronavírus, má po uzdravení psychické problémy!