Vlani dominoval u Slovákov doktor Google, vzrástol záujem o informácie o lekároch, chorobách, liekoch či rôznych typoch liečby

Pandémia koronavírusu sa podpísala pod rastúci počet vyhľadávaní informácií o zdraví na internete. Rástol aj počet Slovákov, ktorí sa pripojili online, čo súvisí aj s online vyučovaním detí a mládeže a nariadením povinnej práce z domu.
doktor Google

Zdroj: Flickr.com

Podľa aktuálnych údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat v roku 2020 vyhľadávalo informácie o zdraví na internete až 56 % ľudí.

Popularita „doktora Google“ rastie kontinuálne už niekoľko rokov. Od roku 2010 vzrástol záujem o informácie o lekároch, chorobách, liekoch či rôznych typoch liečby až o 60 %.

V rámci 27 krajín Európskej únie vo vekovej kategórii 16 až 74 rokov vyhľadával v roku 2020 informácie o zdraví na internete každý druhý Európan. Išlo primárne o informácie týkajúce sa ochorenia Covid-19, úrazov, rôznych druhov chorôb, zdravej výživy či zlepšenia zdravia. Zhruba 20 percent Európanov uviedlo, že začalo využívať online konzultácie s praktickým lekárom. Menej ako 13 percent ľudí malo prístup k iným zdravotníckym službám prostredníctvom webovej stránky alebo aplikácie namiesto osobnej návštevy nemocnice alebo lekára, zatiaľ čo 11 % občanov malo prístup k svojim osobným zdravotným záznamom online,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička.

Podiel ľudí, ktorí hľadajú informácie o zdraví na internete, sa v jednotlivých členských štátoch únie líši. V roku 2020 bol najvyšší podiel zaznamenaný vo Fínsku, kde 77 % ľudí vo veku 16-74 rokov hľadalo online témy týkajúce sa zdravia, nasleduje Holandsko (76 %), Dánsko (72 %) ) a Nemecko (70 %).

Naopak, najnižší podiel bol zaznamenaný v Rumunsku (28 %), Bulharsku (29%), Taliansku (35 %) a Poľsku (43%).

Ruka v ruke s rastúcim počtom vyhľadávaní na internete rástlo aj samotné využívanie internetu. Na Slovensku stúpol počet užívateľov medziročne až o 6 percent na vyše 90 %.

Okrem toho, že sme posielali maily, sme vo výraznejšej miere vyhľadávali na internete informácie o ochorení Covid-19, ale takisto viac sme sa zaujímali napríklad o investovanie, odklady splátok úverov, životné poistenie alebo prehodnotenie starých finančných zmlúv.

Novým trendom sa stáva, že oblasti, ktoré sme si nevedeli predstaviť riešiť cez internet, sa čoraz viac presúvajú do online priestoru. Napríklad aktuálne čoraz viac Slovákov nakupuje potraviny online, zároveň veľa finančných záležitostí vybavujeme cez internet. Vlani až dve tretiny Slovákov riešilo platenie účtov, hypotéku, životné poistenie či odklad splátok online,“ doplnila analytička.

Pritom ešte v roku 2007 využilo internet iba 53 % Slovákov, najmä na posielanie emailov. Aktuálne sa do popredia dostáva aj chatovanie a využívanie sociálnych sietí, ktoré sú v čase pandémie náhradou za obmedzený sociálny kontakt.

Najvyššie využívanie internetu na Slovensku je vo vekovej kategórii 16- až 19-ročných, kde dosahuje až 99 %. Naopak, zo seniorov vo veku 65 až 74 rokov využíva internet iba niečo vyše tretina.

V rámci 27 krajín Európskej únie 74 % ľudí využívalo vlani internet na odosielanie a prijímanie mailov, na vyhľadanie informácií o tovaroch a službách (69 %), na zasielanie okamžitých správ (68 %) či online správy (65 %).

V rámci únie väčšina ľudí tiež využívala internet na internetové bankovníctvo (57 %), počúvanie hudby (56 %), využívanie sociálnych sietí (56 %) a na vyhľadanie informácií o zdraví (55 %).

V dôsledku protipandemických opatrení, ktoré zahŕňali najmä sociálnu izoláciu, ktoré sú vo väčšine členských štátov EÚ v platnosti od marca 2020, boli jednými z možností, ako zostať v kontakte, telefonické alebo videohovory cez internet.

Internet vlani využívali na telefonovanie alebo video hovory 60 % Európanov. U nás bolo využívanie internetu na telefonovanie a video hovory za vlaňajšok vyššie ako priemer EÚ, a to na úrovni 63 %.

Vo všetkých internetových činnostiach zaznamenali telefonické alebo videohovory najväčší nárast v porovnaní s rokom 2019 (52 %), ako aj od začiatku ich zhromažďovania údajov (17 % v roku 2008).


Krokodail

Prajem každému pekný deň!
Už vám došlo, ako každý váš klik sleduje véééľky gúúgl?
Preto už roky používam duckduckgo.com, tí rešpektujú vaše súkromie. Takže je na vás...