Rodičia, pozor! Prvák by na chrbte nemal nosiť viac ako 2,5 kg! Ako predísť problémom s chrbticou u detí?

Hmotnosť školskej tašky by nemala byť vyššia ako 10 % z celkovej váhy školáka. Odporúčajú to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Taška by mala byť čo najľahšia, mala by kopírovať chrbticu a popruhy by mali byť dostatočne široké.
hmotnosť školskej taška prváka

Zdroj: Pixabay.com

Realita však často nezodpovedá odporúčaniam odborníkov a školáci bežne nosia na chrbtoch aj dvojnásobok odporúčanej hmotnosti.

Rodičom preto ÚVZ radí pravidelne kontrolovať tašku dieťaťa a redukovať jej obsah. V školských taškách, predovšetkým menších detí, je potrebné kontrolovať, či neprenášajú zbytočnosti.

Napríklad je vhodné nahradiť tvrdé dosky ľahšími – plastovými alebo zvoliť nápojovú fľašu z odľahčených materiálov. Niektoré školy po dohode s rodičmi umožňujú deťom zabezpečiť dve sady učebníc, prípadne vo vyšších ročníkoch zaviesť jeden zošit na všetky predmety.

Okrem znižovania hmotnosti školskej tašky je potrebné dbať i na správne a ergonomické sedenie žiaka, redukovať až eliminovať nadbytočný stres u detí, podporovať ich pohybovú aktivitu či umožniť im tráviť prestávky na čerstvom vzduchu.

Rodičia by mali tiež limitovať čas strávený pri počítači. Predídu tak deformitám chrbtice, ktoré niekedy môžu končiť aj operáciou či invaliditou.

Na deformity chrbtice sa podľa štatistík zdravotných poisťovní na Slovensku liečia ročne desiatky tisíc detí. Potvrdzuje to aj MUDr. Miriam Dziaková, primárka Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UNLP Košice.

Našimi častými pacientmi sú deti školského veku, u ktorých sa prejavuje chybné držanie tela alebo skolióza. Pokiaľ sa tieto problémy u detí včas nepodchytia a nezvýši sa ich pohybová aktivita, vedie to časom k poruchám statiky chrbtice a tiež ku vzniku skoliózy, ktorá sa môže počas obdobia rastu zhoršovať.“

Väčšina detí dokáže nosením adekvátnych zdravotných pomôcok a pravidelným cvičením zlepšiť svoj zdravotný stav. Cviky sa u každého dieťaťa vyberajú podľa funkčného nálezu, veku a pohybových schopností.

Cieľom cvikov je ovplyvnenie svalovej dysbalancie - vytiahnutie skrátených svalov a následné posilnenie tých oslabených. Dôležité sú aj cviky na správne postavenie nôh, ich správnu funkciu, nakoľko práve nohy sú základom pre správne držanie tela,“ dodáva MUDr. Dziaková.

Ak sa však ochorenie nepodchytí včas, neskôr môžu hroziť vážnejšie komplikácie obmedzujúce bežné činnosti.