Chudokrvnosť potrápila v minulom roku viac ako 46-tisíc pacientov, je rozšíreným problémom v ambulanciách detských, všeobecných aj odborných lekárov

Predpokladá sa, že na celom svete trpí na anémiu asi 30 % ľudí. S anémiou sa stretáva každý lekár a jej správne zatriedenie vedie rýchlejšie k určeniu diagnózy a možnosti adekvátnej liečby.
anémia u detí

Zdroj: Pexels.com

Anémia alebo chudokrvnosť sa vyskytuje zvyčajne ako následok krvácania, keď je spojená so stavom ohrozujúcim život, ako dôsledok poruchy krvotvorby a vyzrievania červenej krvinky alebo jej skráteného prežívania.

Najčastejšou formou anémie je sideropenická anémia spôsobená nedostatkom železa v organizme. Istá časť anémií je vrodená a má súvis s geneticky zapríčinenou poruchou vývoja alebo funkcie červených krviniek.

Veľmi častá je anémia pri chronických chorobách. Pre niektoré z nich je aj charakteristickým príznakom. Keďže železo je v organizme kľúčovým prvkom pre život buniek, základnou snahou organizmu je udržať si jeho dostupnosť.

Denný obrat pri recyklácii červených krviniek predstavuje 20 mg železa. Narušenie ktorejkoľvek z ciest vstrebávania a recyklácie železa môže viesť k jeho nedostatku so všetkými nepriaznivými účinkami pre organizmus.

Najčastejšou príčinou rozvinutia anémie je nedostatočný príjem železa spôsobený buď nevhodným zložením potravy alebo poruchou jeho vstrebávania v zažívacom trakte.

Druhou najčastejšou príčinou sú zvýšené straty železa krvácaním.

Predpokladá sa, že na celom svete trpí na anémiu asi 30 % ľudí. S anémiou sa stretáva každý lekár a jej správne zatriedenie vedie rýchlejšie k určeniu diagnózy a možnosti adekvátnej liečby.

Závažné anémie v podobe anémie z nedostatku železa (26 940), anémie z nedostatku vitamínu B12 a folátov (9 290), talasémie (895), vrodenej hemolytickej anémie (564) či získané hemolytické anémie (876), anémie pri chronických chorobách (5 593) iné anémie (2 430) postihovali v roku 2020 dovedna viac ako 46-tisíc pacientov.


Mohlo by vás zaujímať:

Toto sú príznaky anémie!