Psychologička: Nadmerný čas strávený v online priestore môže spôsobiť u detí psychické vyčerpanie, neurotické prejavy, problém s koncentráciou a narušený spánok

Elektronické zariadenia sú nevyhnutnou súčasťou moderného života. Podľa odborníkov môžu spôsobiť viaceré problémy. Narušiť môžu spánok a negatívne vplývať na psychiku. Deti, ktoré majú menej ako dva roky, by mali pred obrazovkami stráviť len minimum času. Koľko detí je závislých a potrebuje odbornú pomoc, je otázne.
vplyv technológií na deti

Zdroj: Unsplash.com

Rodičia sa čoraz častejšie pri výchove detí spoliehajú na elektroniku v podobe tabletov či smartfónov. Dieťa dokážu zabaviť na niekoľko hodín. Aj v mnohých predškolských zariadeniach sa využívajú počítače či tablety.

Nie je to nič výnimočné, vidieť 2-3 ročné dieťa s mobilom v ruke, ako si napríklad prezerá fotografie alebo sleduje rôzne epizódy na internete, ktoré si aj samo vyhľadá,“ hovorí Katarína Trlicová, psychologička a garantka Linky detskej istoty.

Deti trávia v online čoraz viac času

Psychologička Katarína Trlicová ďalej vysvetľuje, že časť detstva sa presunula pred obrazovky počítačov, tabletov a smartfónov.

Nadmerný čas strávený v online priestore má často za následok psychické vyčerpanie, neurotické prejavy, problém s koncentráciou a narušený spánok.“

U starších detí, ktoré v online priestore trávia podstatne viac času, sa môže objaviť duševná nepohoda, úzkostné prejavy, depresie, bezdôvodné agresívne reakcie, znížená sebakontrola a prejavy sebapoškodzovania.

Podľa psychologičky je základným faktorom vek. Je prirodzené, že staršie deti budú v online priestore tráviť viac času aj vzhľadom na školské povinnosti. Rodičia by mali dohliadať aj na obsah, ku ktorému má dieťa prístup.

Nevhodný obsah u dieťaťa môže vyvolať zmätok, nejasnosť, strach, odpor.“

To potom výrazne ohrozuje zdravý vývin dieťaťa. V tomto prípade je na mieste, ak rodičia okrem času, ktorý strávi dieťa na internete regulujú aj obsah, ku ktorému má prístup.

Nespracovaný zážitok zaťaží prežívanie dieťaťa na dlhý čas. Nevhodný obsah, ktorý prezentuje napríklad agresivitu, násilie a sexualitu je zvlášť ohrozujúci pre deti v predpubertálnom a pubertálnom období,“ upozorňuje psychologička.

Závislosť na virtuálnom svete

K závislosti sa dieťa postupne prepracuje, ak sa zvyšuje jeho potreba tráviť stále viac času vo virtuálnom svete. Najčastejšie ide o závislosti na rôznych online hrách, četovaní či na sociálnych sieťach.

Častými prejavmi sú sociálna izolácia, zhoršený prospech, odmietanie rodinných aktivít, poruchy spánku, zanedbávanie hygieny, odmietanie jedla alebo nadmerné jedenie či bolesti hlavy,“ menuje psychologička Katarína Trlicová.

Únik do virtuálneho života a uprednostňovanie online aktivít môže byť pre rodičov signálom, že dieťa pred niečím uniká alebo si kompenzuje niečo, čo mu v reálnom živote chýba.

Štatistiky zodpovedajúce objektívnej realite sú ťažko realizovateľné. Nie vždy vie rodič odčítať závislosť svojho dieťaťa, ale aj nie každý rodič prizná problém svojho dieťaťa aby vyhľadal odbornú pomoc,“ objasňuje problematiku psychologička.

Konzultáciu s odborníkom by rodičia nemali odkladať. Obrátiť sa môžu na školského psychológa, na Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo o pomoc požiadať pediatra, ku ktorému dieťa chodí.