Fajčenie je problém nielen u dospelých Slovákov, ale aj u detí a mladistvých. Až 90% z tých, ktorí sa stanú pravidelnými fajčiarmi, začína fajčiť pred 19. rokom života!

Fajčenie tínedžerov je jedna z kľúčových tém, na ktorú chcú iniciatíva Na veku záleží, Úrad verejného zdravotníctva SR a Slovenská obchodná inšpekcia pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia (20. novembra 2021) ešte viac upriamiť pozornosť.
fajčenie detí a mladistvých je problémom Slovenska

Zdroj: súkr.archív

Tabaková mládež

Medzinárodný deň bez fajčenia je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o negatívnom vplyve cigariet, tabakových výrobkov, výrobkov s obsahom nikotínu a cigaretového dymu na zdravie ľudí.

Na mladý organizmus, ktorý je ešte stále vo vývoji, má fajčenie ešte závažnejší vplyv, ako u dospelých. Aj menej intenzívne fajčenie môže u detí a tínedžerov významne znížiť imunitu, znížiť obsah kyslíka v krvi, spôsobovať častejšie respiračné ochorenia, zvyšovať riziko vzniku cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb, a to najmä zvýšený krvný tlak už mladom veku. Fajčenie od skorého veku sa podpisuje pod väčšiu únavu detí, pokles ich výkonu a častejšie bolesti hlavy. Neplnoletým fajčiarom sa tiež rýchlejšie kazia zuby a z estetického hľadiska, v jeho dôsledku viac páchne z úst a je tiež jedným z faktorom nezdravej pleti a predčasnej tvorby vrások, “ hovorí Timea Záluszká z odboru podpory zdravia a výchovy ku zdraviu Úradu verejného zdravotníctva SR.

Až 90% z tých, ktorí sa stanú pravidelnými fajčiarmi, začína fajčiť pred 19. rokom života. Pravidelné štatistiky Úradu verejného zdravotníctva SR u detí navštevujúcich základnú školu potvrdzujú postupne klesajúci trend fajčenia tínedžerov, stále sú to ale vysoké čísla.

Viac ako polovica detí (58,7 %) v školskom veku 11 – 14 rokov skúsilo niekedy cigaretu. Tretina z nich (35 %) fajčí aspoň raz mesačne. Denne fajčí až štvrtina (24,8 %) žiakov základných škôl v tínedžerskom veku.

Iniciatíva Na veku záleží zrealizovala doplňujúci prieskum zameraný na fajčenie mladých ľudí, vo veku 15 – 17 rokov.

Prieskum potvrdil nepríjemný fakt – naša mládež je silne tabaková. Na prahu dospelosti má skúsenosti s fajčením až polovica z nich,“ spresňuje štatistiky fajčenia stredoškolákov Bohumila Tauchmannová, ambasádárka iniciatívy Na veku záleží.

Cigarety predajú aj deťom

Práve deti a mladiství sú už viac ako dekádu tiež v hľadáčiku Slovenskej obchodnej inšpekcie. Tá na prelome leta a jesene tohto roku realizovala ďalšiu kontrolu u rôznych predajcov, v rámci ktorej preverovala dodržiavanie zákona, ktorý zakazuje predaj tabakových výrobkov neplnoletým.

Kontroly prebiehali v rámci celého Slovenska. Počas posledného augustového týždňa sme skontrolovali 234 predajní, ktoré majú v sortimente aj tabakové výrobky. Pod skrytým dohľadom kontrolórov Slovenskej obchodnej inšpekcie sa pokúšali kúpiť cigarety nastražení maloletí (11 – 15 rokov) a mladiství (16 – 17 rokov) figuranti. Podarilo sa im to takmer v pätine prípadov (17,5 %). Z toho zarážajúco až v tretine prípadov (34 %) predali predavači bez problémov cigarety maloletým deťom, ktorí navštevujú ešte len základnú školu, “ sumarizuje výsledky kontrol Jana Vilímová, z odboru ochrany spotrebiteľa a trhového dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Najviac porušení zákona - až v štvrtine vykonaných kontrol v kraji (25,5%) - bolo zistených v Trnavskom kraji. Najmenej pochybení zistili inšpektori v Bratislavskom kraji, keď počas kontrolnej akcie nezaznamenali žiaden prípad predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.

Čísla a fakty o fajčení

  • Na Slovensku fajčí približne pätina dospelej populácie. Na prahu dospelosti má skúsenosti s fajčením polovica opýtaných tínedžerov.
  • Až 90 % z tých, ktorí sa stanú pravidelnými fajčiarmi, začína fajčiť pred 19. rokom života.
  • Fajčenie tínedžerov má omnoho závažnejší dopad na ich zdravie. Závislými sa môžu stať už po vyfajčení piatich balení cigariet.
  • Takmer dve tretiny mladistvých získavajú cigarety od kamarátov a dospelých. Až polovica mladistvých fajčiarov si cigarety vie kúpiť bez problémov sama.
  • Ľahostajnosť dospelej verejnosti voči fajčeniu detí a mladistvých, ako aj podceňovanie fajčenia tínedžermi, sú dôležitým faktorom, prečo fajčenie dospievajúcich neklesá rýchlejšie.