Moderné metódy liečby po cievnej mozgovej príhode

Cievna mozgová príhoda razantne mení život v každom smere, u 70% pacientov zanechávajú CMP trvalé následky a u viac ako 30% ťažkú trvalú invaliditu.(1) V súčasnosti však prichádzajú nové moderné metódy, ktorými je možné pacienta po prekonaní cievnej mozgovej príhody liečiť a pomôcť mu vrátiť sa späť do každodenného života.

Zdroj: súkr.archív

Terapia kyslíkom - Oxygenoterapia

Jednou z moderných liečob je terapia kyslíkom, inak nazývaná Oxygenoterapia, ktorá spočíva v inhalácii zvýšenej koncentrácie kyslíka, ktorý dodáva do organizmu potrebné živiny. Oxygenoterapia patrí medzi veľmi účinnú liečebnú a regeneračnú metódu, vďaka ktorej je možné pomôcť pri problémoch s pamäťou, so zrakom, sluchom, ale aj pri spomalených reakciách a nízkom výkone.(2)

Kyslíkový koncentrátor pre Oxygenoterapiu je možné si zakúpiť aj domov a zvýšiť tak účinnosť terapie. Ďalším variantom terapie kyslíkom je aj hyperbarická oxygenácia (HBO), ktorá po CMP pomáha v zlepšení príliš nízkeho obsahu kyslíka v neaktívnych oblastiach.

oxygenový koncentrátor

Zdroj: súkr.archív

Pri aplikovaní tejto terapie je však dôležité načasovanie. Ak ide o akútnu CMP, potom sa podľa štúdií HBO neodporúča, avšak pri chronickej CMP má aplikácia hyperbarickej oxygenácii priaznivé účinky, ktoré sa odzrkadlia na zlepšení neurologického stavu. Podľa vyjadrenia MUDr. Pavela Porubčanského platí, že:

Výsledky indikujú, že HBOT môže viesť k signifikantným neurologickým zlepšeniam po CMP dokonca v neskorej chronickej fáze. Pozorované klinické zlepšenia (štatisticky vysokovýznamné) znamenajú, že neuroplasticita môže byť aktivovaná ešte dlho po začiatku poškodenia v oblastiach, kde je mozgový SPECT/CT (anatómia/fyziológia) mismatch.“ (3)

Podpora výživovými doplnkami

Výživové doplnky môžu účinne zlepšiť klinické symptómy v procese rekonvalescencie u pacientov po mozgovej príhode, podporiť obnovu neurologických funkcií a zlepšiť schopnosť každodenného fungovania.(4)

Po preko naní ischemickej alebo hemoragickej cievnej mozgovej príhody siahnite po certifikovanom výživovom doplnku Cogniron®,, ktorý obsahuje vyvážený komplex synergicky pôsobiacich zložiek a prírodných bylinných extraktov, ktoré prispievajú k obnove neurologických nedostatkov stratených prekonaním mozgovej mŕtvice a tiež prispievajú k obnove nezávislosti v aktivitách každodenného života.

S užívaním by pacienti mali začať čo najskôr po prekonaní cievnej mozgovej príhody.

Suchý uhličitý kúpeľ

Ďalšou z metód, ktorú je možné podstúpiť po prekonaní cievnej mozgovej príhody, je aj suchý uhličitý kúpeľ. Ide o vysokohodnotnú procedúru, ktorá má priaznivé regeneračné, rehabilitačné, ale aj relaxačné či rekondičné účinky.

Podstatou suchého uhličitého kúpeľa je aplikácia zvýšeného obsahu oxidu uhličitého cez pokožku, čím je možné dosiahnuť maximálne výsledky pre zlepšenie prekrvenia, mozgových funkcií, pamäte, ale aj pozornosti či v znižovaní vysokého krvného tlaku, ktorý sa považuje za jeden zo spúšťačov mozgovej mŕtvice.

Transkraniálna stimulácia elektrickým prúdom

Transkraniálna stimulácia elektrickým prúdom je tiež liečebná metóda, ktorá sa používa už vyše 200 rokov, no až so súčasnými zobrazovacími technikami, ako je napríklad magnetická rezonancia, je možné ju naplno využiť. Prístroje pri tejto metóde využívajú slabé elektrické prúdy. Tie tečú medzi elektródami, ktoré prenikajú cez lebku a vytvárajú v mozgu zmeny mozgovej aktivity, čím prispievajú pacientovi po prekonaní cievnej mozgovej príhody. Podľa MUDr. Jozefa Gabrhela, CSc.:

Ide o bezpečnú metódu, ktorá dosahuje vynikajúce výsledky pri ochoreniach, ako je Cievna mozgová príhoda, Parkinson, Alzheimerova choroba, ale aj pri migrénach, depresiách a chronických bolestiach. Neustále sú objavované nové aplikácie, ako zvýšenie kognitívnych schopností, vplyv na učenie a pamäť.“ (5)

tens elektroimpulzy

Zdroj: súkr.archív

Transkutánna elektrická neurostimulácia (TENS)

Moderná nízkofrekvenčná elektroterapia, ktorá využíva impluzy kratšie ako 1 ms na stimulovanie oslabených svalov. Existujú viaceré druhy TENS prístrojov, taktiež dostupné aj na domáce použitie. Na elektrogymnastiku a stimuláciu oslabených svalov sa využíva tzv. TENS surge, s nastaviteľnou dĺžkou impulzu 100-500 μs a optimálnou frekvenziou 50hz. Jeho aplikácia dokázateľne zlepšuje prekrvenie a svalovú silu, bez potreby aktívnej spolupráce pacienta.(6)

Neuromuskulárna elektrická stimulácia

Neuromuskulárna elektrická stimulácia (NMES) je ďalšou metódou, pri ktorej sa využíva zariadenie, ktoré vysiela elektrické pulzy do nervov, čím je možné posilniť svaly, zlepšiť mikrocirkulácie a predísť vzniku spasticity svalov, ktorá sa často objaví práve po prekonaní cievnej mozgovej príhody. NMES predstavuje akúsi alternatívu na precvičenie svalov a na zvýšenie rozsahu pohybov, a teda je súčasťou rehabilitácie, vďaka ktorej je možné skvalitniť život pacienta po prekonaní cievnej mozgovej príhody.(7)

Cievna mozgová príhoda je ochorenie, ktoré radikálne mení život nie len pacientovi, ale aj jeho rodine, a preto je dôležité správne určiť liečbu, ktorá dokáže pomôcť vrátiť sa späť do bežného života. Správnou kombináciou tradičných liečebných metód, doplnkov výživy a metód modernej liečby je možné predísť komplikáciám a zlepšiť zdravotný stav pacienta.


Zdroj: (1) Školoudík D, Šanák D. Rekanalizační terapie akutní ischemické mozkové příhody. Praha: Maxdorf; 2013.

(2) https://www.medante.sk/fyzioterapia/oxygenoterapia/

(3) MUDr. Pavel Porubčanský. Hyperbarická oxygenácia a náhla cievna mozgová príhoda, Most pri Bratislave: 2018. https://hbomartin.flox.sk/files/clanky/hbo-kardio-2018.pdf

(4) Zhang X, Zhang XF, Wang L, et al. Analysis of Clinical Efficacy of Traditional Chinese Medicine in Recovery Stage of Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cardiovasc Ther 2020; 2020:717205

(5) http://www.gabrhel.sk/transkranialna_stimulacia_elektrickym_prucom.htm

(6) MUDr. Anna Királová, PhD., Štandardný diagnostický a terapeutický postup Rehabilitácia v intenzívnej medicíne, https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/SDTP/standardy/Nove/FBLR_Rehabilitacia_v_intenzivnej_medicine.pdf

(7) https://www.cincinnatichildrens.org/service/o/ot-pt/electrical-stiumulation