Chystáte sa na posilňovaciu dávku vakcíny proti COVID-19? Táto funguje podľa vedcov najlepšie!

Najlepšou ochranou proti COVID-19 stále zostáva očkovanie. Ľudia, ktorí už absolvovali základné očkovanie, môžu teraz dostať tretiu či dokonca štvrtú posilňovaciu dávku. Ktorú posilňovaciu dávku vakcíny je ale vhodné zvoliť? Ako funguje kombinácia vakcín? Aká je účinnosť jednotlivých vakcín? Alebo ako sa od seba líšia posilňovacie vakcíny od rôznych výrobcov?
booster dávka COVID-19

Zdroj: Freepik.com

Booster dávka proti covidu

Štúdia, do ktorej bolo zapojených viac ako 2 500 ľudí starších ako 30 rokov, skúmala bezpečnosť a schopnosť tvorby protilátok siedmich celosvetovo používaných vakcín proti COVID-19, ktoré boli dobrovoľníkom podané ako posilňovacia dávka po základnom očkovaní vakcínami AstraZeneca a Pfizer/BioNTech.

Existuje len málo údajov o porovnateľnej bezpečnosti a imunogénnosti rôznych vakcín COVID-19 podaných ako tretia (posilňovacia) dávka. S cieľom získať údaje na optimalizáciu výberu posilňovacích vakcín sme skúmali reaktogenitu a imunogenitu siedmich rôznych vakcín COVID-19 ako tretej dávky,“ vysvetľujú autori štúdie svoje rozhodnutie porovnať toľko vakcín navzájom.

Výskumníci skúmali a merali okrem iného aj hladiny protilátok, neutralizáciu vírusu alebo bunkovú odpoveď v závislosti od typu použitej posilňovacej vakcíny. Hladina protilátok ukazuje, koľko protilátok proti S-proteínu koronavírusu ľudské telo vytvára.

Údaje o neutralizácii vírusu ukazujú, ako dobre sú protilátky vytvorené v krvi schopné neutralizovať vírus SARS-CoV-2, keď sa s ním stretnú. Bunkové reakcie spolu s tvorbou protilátok sú súčasťou imunitnej odpovede organizmu na stretnutie s patogénom. Bunkami sprostredkovanú imunitu predstavujú napríklad B- a T-bunky a ich odpoveď naznačuje, koľko z nich je špecificky zacielených na koronavírus.

Výsledky štúdie sú jednoznačné - kombinácia vakcín poskytla najlepšiu ochranu proti koronavírusu. To znamená, že na posilňovaciu dávku sa použije iná vakcína než bola aplikovaná pri základnom očkovaní.

Všetky vakcíny, ktoré zvyšovali imunitu, fungovali u starších aj mladších ľudí. Medzi konkrétnymi posilňovacími vakcínami však boli významné rozdiely, čo je v súlade aj s inými údajmi z nerandomizovaných štúdií,“ uvádzajú výskumníci.

Porovnanie posilňovacích vakcín proti COVID-19

Účinnosť základného očkovania proti koronavírusu sa časom znižuje, preto sa odporúča včas absolvovať posilňovacie očkovanie. Najmä rizikové osoby, akými sú starší ľudia, ľudia s cukrovkou, vysokým krvným tlakom, rakovinou alebo oslabenou imunitou, by rozhodne nemali na posilňovaciu dávku čakať.

Najrýchlejší spôsob, ako získať posilňovaciu dávku, je navštíviť jedno z očkovacích miest. Záujemcovia o očkovanie si môžu vybrať, ktorou vakcínou sa dajú zaočkovať alebo preočkovať.