90 % pravidelných dospelých fajčiarov začína fajčiť v tínedžerskom veku, cigarety si na Slovensku bez problémov kúpi každé piate dieťa

Hoci má fajčenie na Slovensku dlhodobo klesajúcu tendenciu, približne pätina dospelej populácie stále fajčí.

Zdroj: Pixabay.com

Podľa posledných štatistík vyskúšala už niekedy cigaretu takmer tretina detí na základnej škole. Alarmujúce je tiež to, že pravidelne u nás fajčí až štvrtina stredoškolákov, mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov .

Cigarety získavajú nielen od dospelých kamarátov, ale vedia si ich aj bez problémov kúpiť. Potvrdili to tiež aktuálne výsledky kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI).

Vzdelávanie predajcov, osveta širokej verejnosti a najmä prevencia u detí a mládeže, zvýšenie informovanosti o negatívnych vplyvoch fajčenia a motivácia, aby mladí nefajčili a nedostali sa do závislosti, sú hlavými cieľmi aktivít iniciatívy Na veku záleží.

Spoločne s SOI na prelome leta pripravili a zrealizovali celoslovenskú kontrolnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Figuranti rozdelení do 2 kategórií, vo veku 11 – 14 rokov a vo veku 15 – 17 rokov, sa pod skrytým dohľadom kontrolórov snažili v rámci mystery shoppingov kúpiť cigarety v rôznych typoch prevádzkových jednotiek, ako sú trafiky a novinové stánky v exteriéri aj v interiéri nákupných centier, čerpacie stanice, aj predajne potravín a pohostinstvá. A uspeli, dokonca aj figuranti, ktorí navštevujú ešte len základnú školu.

Výsledky tohtoročných kontrol ukázali, že každé piate dieťa, osoba mladšia ako 18 rokov, si dokáže sama kúpiť tabakové výrobky. K neoprávnenému predaju tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov došlo v 131 prípadoch, čo predstavuje porušenie zákona v 21,69 % . Vo väčšine prípadov (88,55 %) predávajúci bez problémov predali tabakové výrobky mladistvým od 15 rokov, avšak až v 11,45 % prípadoch nemali problém predať cigarety aj maloletým deťom, vo veku od 11 do 14 rokov, ktoré navštevujú ešte len základnú školu,“ informuje Ingrid Valachová z Odboru ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu SOI.

Na mladý organizmus, ktorý je ešte stále vo vývoji, má fajčenie ešte závažnejší vplyv, ako u dospelých. Podľa Úradu verejného zdravotníctva aj menej intenzívne fajčenie môže u detí a tínedžerov významne znížiť imunitu, znížiť obsah kyslíka v krvi, spôsobovať častejšie respiračné ochorenia, zvyšovať riziko vzniku cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb, a to najmä zvýšený krvný tlak už mladom veku.

Fajčenie od skorého veku sa podpisuje pod väčšiu únavu detí, pokles ich výkonu a častejšie bolesti hlavy. Neplnoletým fajčiarom sa tiež rýchlejšie kazia zuby a z estetického hľadiska v jeho dôsledku viac páchne z úst a je tiež jedným z faktorom nezdravej pleti a predčasnej tvorby vrások.

Kľúčom k zdravšiemu životu detí a mladých ľudí nie sú príkazy a zákazy.

Zákon o ochrane nefajčiarov, jeho dôsledné dodržiavanie a kontrola sú len jednou stranou problematiky fajčenia detí a mladistvých. Prieskumy aj naše skúsenosti z preventívnych aktivít ukazujú, že rovnako dôležitý je aj odmietavý prístup k fajčeniu zo strany rodiny, školy aj širokej verejnosti. Mladí hľadajú úľavu od stresu zo školy, vzťahov, financií, ponúknime im iné možnosti ako cigaretu,“ prízvukuje Bohumila Tauchmannová z iniciatívy Na veku záleží.