Rodičia predčasne narodených detí môžu využiť bezplatnú online psychologickú pomoc

Predčasný pôrod je zlomová životná situácia, ktorá sa mnohokrát prirovnáva k autonehode. Príde často neočakávane a nikto nás na ňu úplne nepripraví. Rodičia majú vo svojom vnútri množstvo nevypovedaného, častokrát cítia potrebu podeliť sa o to, čo práve prežívajú.

Zdroj: OZ Malíček

OZ malíček ponúka bezplatne pomoc rodinám predčasne narodených detí prostredníctvom online psychologickej podpory. V spolupráci s tímom spolupracujúcich odborníčok: Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD. (klinická psychologička na Novorodeneckej klinike LF SZU Perinatologického centra UN Bratislava), Mgr. Simona Šimková (psychologička a riaditeľka CVI Košice, n.o.) a MUDr. Martina Švekušová (pediatrička a odborná konzultantka pre vývin v CVI Košice, n.o.), ponúka OZ psychologickú podporu pre rodičov predčasne narodených detí, ktorí sa potrebujú podeliť so svojimi pocitmi, problémami a otázkami a rozhodli sa v tejto náročnej životnej situácii súvisiacej s narodením ich dieťaťa predčasne, vyhľadať pomoc a podporu.

Našim cieľom je pomáhať predčasne narodeným a rizikovým bábätkám, ale aj ich rodinám, k čomu patrí i podpora v náročnom životnom období po predčasnom pôrode. Preto sme v jeseni minulého roka odprezentovali koncept psychologickej podpory, ktorej prvá fáza je poskytovať ju rodičom v online forme. V spolupráci s neonatologickými oddeleniami je našim cieľom následne zabezpečiť psychológa priamo na ich oddeleniach,“ vysvetľuje Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ malíček.

Rodičia predčasniatok môžu psychologickú podporu využiť prostredníctvom formulára. Táto forma pomoci je určená pre všetkých rodičov predčasniatok, ktorí potrebujú poradiť či podporiť v akejkoľvek súvislosti s predčasným pôrodom a narodením ich bábätka predčasne, ale aj v prípade rôznych komplikácií, problémov, či po tom, ako z nemocnice rodičia odchádzajú s ´prázdnou náručou´.

Každé 13. dieťa sa na Slovensku aktuálne narodí predčasne, čo predstavuje približne 4 500 detí ročne.

Predčasný pôrod predstavuje závažné riziká, kedy na svet prichádzajú krehké bábätká, doslova, bojujúce o svoje zdravie a budúcnosť. Ich štart do života sa veľmi líši od donosených bábätiek a kým sa dostanú do náruče svojich rodičov, musia prejsť dlhú a náročnú cestu v nemocnici. Naše združenie preto už dvanásty rok sprevádza rodičov predčasniatok počas ich hospitalizácie, podporuje nemocnice materiálne, aby sme prispievali k zlepšeniu podmienok bábätiek ´do dlane´ a realizuje projekty, ktoré pomáhajú týmto deťom a ich rodinám,“ dodáva k činnosti malíčka jeho predsedníčka, Ľubica Kaiserová.

Potreba psychologickej podpory na vyplýva z prieskumu Očami rodičov – Starostlivosť zameraná na novorodenca a rodinu, ktorý realizovalo OZ malíček v roku 2020 medzi rodičmi predčasniatok, kedy 70% rodičov predčasniatok uviedlo, že by v situácii po predčasnom pôrode prijali psychologickú, rodičovskú pomoc od skúsených rodičov s podobnou skúsenosťou či podpornú skupinu.