NCZI: Alkohol je najčastejšou príčinou hospitalizácií na psychiatrických oddeleniach

Hoci najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) ukazujú, že závislých od alkoholu pribudlo na Slovensku najmenej za posledné roky, alkohol je na u nás dlhodobým problémom.

Zdroj: Freepik.com

Podľa najnovších údajov NCZI je alkohol najčastejšou príčinou hospitalizácií na psychiatrických oddeleniach a podpísal sa takmer pod tretinu samovrážd. Smutnou správou je, že od alkoholu sú závislé už aj deti, ktoré ešte nemajú ani 15 rokov.

V rámci kampane Suchý február, nad ktorou prevzalo záštitu aj Ministerstvo zdravotníctva SR, upozorňujú odborníci na alarmujúci vzťah Slovákov k alkoholu.

Poruchy psychiky a správania kvôli alkoholu

V psychiatrických ambulanciách bolo podľa NCZI v roku 2021 vyšetrených 27 198 osôb na poruchy psychiky a správania zapríčinených užívaním alkoholu. Ide o niečo vyše 7 % z celkového počtu vyšetrených osôb.

Závislých od alkoholu bolo 20 607 osôb, čo je 75,8 % z celkového počtu vyšetrených osôb, ktorých zdravie poškodil alkohol.

Prvýkrát v živote bola diagnóza závislosti od alkoholu zistená 3 801 osobám. Z hľadiska veku pribudlo najviac závislých v skupine od 45 do 59 rokov, 4 novodiagnostikované prípady - 2 dievčatá a 2 chlapci -, nemali ešte ani 15 rokov.

Samovraždy a samovražedné pokusy pod vplyvom alkoholu

V roku 2021 bolo zaznamenaných na území Slovenskej republiky 548 samovrážd, z toho 32,3 % samovrážd bolo vykonaných za prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej psychotropnej látky. Podiel samovrážd za prítomnosti alkoholu u mužov bol 35,6 %, u žien 17,2 %.

Počet samovrážd v posledných rokoch klesal, v roku 2021 sa však ich počet zvýšil o 59 oproti predchádzajúcemu roku a o 50 samovrážd oproti roku 2019. Podiel samovrážd vykonaných za prítomnosti alkoholu z celkového počtu samovrážd si udržal mierne klesajúci trend.


Prečítajte si aj:

Klinická psychologička: Ak začneme alkohol vyhľadávať preto, aby sme sa zbavili nepríjemných pocitov, môže vzniknúť problém