Kardiologička: Srdcové zlyhávanie sa môže počas života vyvinúť u 1 z 10 ľudí

Choroby srdca a ciev sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, ročne im podľahne asi 25-tisíc ľudí, z toho dve tretiny súvisia práve so srdcovým zlyhávaním. Toto ochorenie si mnohí pacienti mylne zamieňajú so starnutím alebo s inými ochoreniami, najčastejšie s chorobami pľúc. Faktom však je, že ide o vážne progresívne ochorenie, ktoré nevieme úplne vyliečiť.

Zdroj: nusch.sk, freepik.com

Prognóza pacienta so srdcovým zlyhávaním vo všeobecnosti nie je priaznivá. V priebehu piatich rokov od stanovenia diagnózy zomiera približne 50 % pacientov.

Pri srdcovom zlyhávaní ide o stav, keď srdce nie je schopné zabezpečiť prečerpávanie krvi do organizmu a zásobovať orgány či tkanivá kyslíkom a živinami. Počas života sa môže vyvinúť u jedného z desiatich ľudí. Chronické srdcové zlyhávanie môže trvať mesiace či roky, pričom pacient o ňom ani nemusí vedieť. Nebezpečenstvo tejto diagnózy spočíva práve v tom, že ľudia si jej príznaky mylne zamieňajú so starnutím," vysvetlila kardiologička a prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

Ak pacient utrpel infarkt, alebo trpí ischemickou chorobu srdca či iným kardiovaskulárnym ochorením, je vysoký predpoklad, že v neskoršom veku bude tento jeho zdravotný stav viesť k srdcovému zlyhávaniu.

Zdravé srdce prečerpá za jednu minútu približne päť litrov krvi, keď je však so srdcom problém, prejavovať sa to môže dýchavičnosťou, celkovou slabosťou a únavou či opuchom členkov v dôsledku zadržiavania vody v tele.

V praxi sa stretávame s tým, že ľuďom napríklad robia problém aktivity, ktoré ešte nedávno vykonávali bez väčších problémov. Mnohí sa zase budia v noci s pocitom, že sa im ťažko dýcha, mylne to však pripisujú vyššiemu veku,“ doplnil MUDr. Peter Lesný, PhD., predseda pracovnej skupiny pre srdcové zlyhávanie Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

V roku 2021 bolo podľa údajov NCZI z dôvodu srdcového zlyhávania hospitalizovaných vyše 22-tisíc ľudí. Hospitalizáciu neprežije vôbec približne 9 % pacientov a po prepustení z nemocnice sa do dvoch mesiacov vráti až 15 % pacientov, práve opakované hospitalizácie, ktoré túto diagnózu sprevádzajú, sú veľkou záťažou pre systém zdravotníctva.

Úmrtnosť na srdcové zlyhávanie je dokonca vyššia v porovnaní s niektorými onkologickými ochoreniami.

Z hľadiska výskytu, mortality, počtu hospitalizácií i ekonomických nákladov predstavuje srdcové zlyhávanie väčšiu záťaž pre zdravotnú starostlivosť ako štyri najčastejšie malígne ochorenia – rakovina pľúc, hrubého čreva a konečníka, prostaty a močového mechúra – spolu. Mimoriadne dôležité je zachytiť a liečiť pacientov včas,“ doplnil Lesný.

Odborníci sa zhodujú v tom, že ľudí na Slovensku treba vzdelávať o symptómoch srdcového zlyhávania a posilniť systém starostlivosti o pacientov po prekonaní infarktu myokardu či pri iných problémoch so srdcom, ktoré môžu vyústiť do srdcového zlyhávania.

Nepriaznivé údaje o prežívaní pacientov po prepustení z nemocnice pri diagnóze srdcového zlyhávania súvisia aj s nedostatkom špecialistov. Pacienta by mal špecialista vidieť ideálne už do dvoch týždňov po ukončení hospitalizácie,“ vysvetlila Goncalvesová.

Srdcové zlyhávanie sa vyskytuje v 20 až 30 % u ľudí vo veku od 70 do 80 rokov, postihnúť môže aj mladšie ročníky nad 40 rokov. Za nepriaznivými štatistikami je podľa odborníkov mnohokrát aj nízky záujem Slovákov o starostlivosť o svoje zdravie. Pravidelná účasť na preventívnych prehliadkach u všeobecného lekára, pohyb a zdravý životný štýl vedia významne znížiť mnohé zdravotné riziká.