Zraniteľné skupiny pacientov sa k očkovaniu na COVID-19 nedostanú, upozorňuje Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska

Vlna COVID-19 je na vzostupe, počet pozitívne testovaných osôb podľa dát NCZI denne pribúda rovnako ako aj počet hospitalizovaných pacientov.

Zdroj: Freepik.com

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska upozorňuje, že pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, ktoré sú koronavírusom najviac ohrozené, je očkovanie aktuálne obmedzené. Všeobecní lekári preto žiadajú Ministerstvo zdravotníctva SR, aby zmenilo logistiku očkovania.

Slovensko je aktuálne konfrontované s denne sa zvyšujúcim počtom ochorení na COVID-19 predovšetkým v zraniteľných skupinách obyvateľstva. Ide najmä o seniorov, vylúčené komunity a polymorbídnych pacientov. Títo pacienti majú záujem o očkovanie, nemajú však možnosť sa zo vzdialeného vidieka dostať sa do vakcinačných centier. Následkom tejto situácie je zvyšujúci sa počet komplikovaných priebehov ochorenia, ako aj zvyšujúci sa počet hospitalizácií,“ vysvetľuje prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA.

Vakcinačné centrá sú desiatky kilometrov vzdialené od dedín a menších miest, kde žijú seniori, ľudia, ktorí majú problém s koordináciou a pohybom, sú polymorbídni, a samozrejme patria sem aj sociálne slabí ľudia, tí, ktorí žijú vo vylúčených komunitách.

V súčasnosti môžu očkovať proti tomuto ochoreniu iba lôžkové zdravotnícke zariadenia, aj to iba vo vybraných mestách. Čo však budeme robiť práve s touto skupinou ľudí? Očkovať sa chcú, ale vzdialenosť do vakcinačného centra je pre nich neprekonateľná,“ dopĺňa Palušková.

Väčšina všeobecných lekárov predovšetkým na vidieku je pripravená svojich pacientov zaočkovať. V rokoch 2020 a 2021 sa bežne vo všeobecných ambulanciách očkovalo, teraz to z nepochopiteľných dôvodov nie je možné.

Podľa zástupcov Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska je v aktuálnej situácii potrebné urgentne zmeniť logistiku očkovania proti koronavírusu a umožniť očkovať pacientov aj v ambulanciách zmluvných všeobecných lekárov. Zároveň tak bude možné zaočkovať všetkých záujemcov v ústavoch a domovoch sociálnej starostlivosti, a to bez zbytočného odkladu.

Žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR o bezodkladné zrušenie neodôvodneného obmedzenia prístupu občanov Slovenskej republiky k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých. Výrazne sa tým zlepší dostupnosť očkovania pre všetkých záujemcov o vakcináciu a Ministerstvo zdravotníctva SR urobí zásadný krok na ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva pred preventabilným a nebezpečným infekčným ochorením,“ uviedla MUDr. Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska.

Ministerstvo zdravotníctva SR by týmto krokom ušetrilo následne vynaložené finančné prostriedky, ktoré bude musieť z verejného zdravotného poistenia vyčleniť na hospitalizácie a komplikovanú liečbu pre pacientov s ťažkým covidom, ku ktorému by však dobrou logistikou očkovania, podľa Spoločnosti všeobecných lekrov Slovenska, vôbec nemuselo prísť.


Mohlo by vás zaujímať:

Pravidelné cvičenie vás môže ochrániť pred ťažkým priebehom a následkami COVID-19, ukazuje nová prelomová štúdia