Vaše 2 % pomôžu deťom v nemocniciach a ich rodinám byť spolu

Blízkosť rodiča má zásadný vplyv na vývoj dieťaťa. Ešte o niečo dôležitejšia je však v ťažkých chvíľach, keď je dieťa choré a hospitalizované. Čas strávený s rodinou môže totiž prispieť k rýchlejšej rekonvalescencii. Malým pacientom teraz môžete pomôcť aj vy. Venujte 2 % neziskovej organizácii RMHC, ktorá spríjemňuje rodinám pobyt v nemocnici.

Zdroj: McDonald´s

Nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities (RMHC) vytrvalo pomáha slovenským rodinám s chorými deťmi už od roku 2003. Jej cieľom je vytvárať „domov ďaleko od domova“, čo pomáha zmierniť emocionálnu a finančnú záťaž v náročných časoch.

Na detských oddeleniach v slovenských nemocniciach sa podieľa na budovaní moderného a príjemného prostredia, ktoré čo najviac pripomína domov. Spolu s prítomnosťou rodiny sú to práve útulnejšie a funkčnejšie priestory, ktoré dokážu pozitívne vplývať na rekonvalescenciu malých pacientov a tiež na psychiku rodiča.

Každá pomoc je dôležitá

Venujte svoje 2 % z daní organizácii RMHC. Jednoduchým spôsobom tak prispejete k zlepšeniu podmienok hospitalizácie dlhodobo chorých detí na Slovensku.

Okrem atmosféry domova zabezpečuje nezisková organizácia RMHC maximálne pohodlie rekonštrukciami s vysokým štandardom kvality, ktoré by inak nemocnice nemohli finančne zabezpečiť. Za 20 rokov svojho pôsobenia na Slovensku pomohla organizácia už 11 slovenským nemocniciam, pričom výška pomoci sa vyšplhala na 1 054 557 eur,” hovorí Eva Konečná, výkonná riaditeľka n.o. Ronald McDonald House Charities na Slovensku.

Zrekonštruované priestory či izby pre detských pacientov majú vďaka činnosti neziskovej organizácie RMHC napríklad NÚDCH na Kramároch v Bratislave, Onkologické oddelenie DFNsP v Banskej Bystrici, FNsP v Nových Zámkoch, DFN v Košiciach, oddelenie ORL v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, oddelenie dojčiat na Klinike detí a dorastu UN Martin, či Klinika detí a dorastu v Nitre. V najbližšom období plánuje RMHC modernizáciu čakárenských priestorov na Klinike pediatrie Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

Zdroj: McDonald´s

Nemenej dôležité sú aj investície do najmodernejších zdravotníckych prístrojov a nemocničného vybavenia, ktoré môžu skrátiť čas vyšetrovania a rýchlejšie tak poskytnúť zdravotnú starostlivosť a menej bolestnú diagnostiku. Nový defibrilátor a dýchací prístroj darovala RMHC bratislavskému NÚDCH, prenosný ultrazvukový prístroj detskej nemocnici v Žiline, inkubátor DFNsP v Banskej Bystrici, rozšírenie sonografického prístroja nemocnici v Martine, či prístroj na odhalenie poškodenia sluchu u novorodencov nemocnici v Košiciach.

Ráta sa aj vaša pomoc – venujte 2 %

Aj keď aktivity neziskovej organizácie RMHC podporuje primárne hlavný partner, spoločnosť McDonald's, jej licenční partneri, zamestnanci a zákazníci, významnú úlohu vo financovaní jej aktivít zohráva aj širšia verejnosť. Zákazníci môžu prispieť organizácii prostredníctvom pokladničiek na pultoch alebo priamo pri objednávaní na kioskoch v 43 reštauráciách McDonald's na Slovensku, ako aj počas rôznych kampaní počas roka.

Ďalšou možnosťou podpory organizácie, je darovanie 2 % z daní z príjmov, ktoré môžete poukázať do n. o. RMHC práve v nasledujúcom období. Prispejete tak k skutočnej pomoci, ktorá sa podieľa na zabezpečení zdravotnej starostlivosti pre deti nielen vo funkčnom, ale aj pohodlnom a príjemnom prostredí.

Viac sa dočítate na RMHC.sk.