Terapeutka: Ľudia s toxickým správaním sa vykresľujú ako obete neprávostí, a zároveň ako hrdinovia

Toxické správanie sa stáva čoraz zreteľnejším problémom v osobnom i pracovnom živote. Ako spoznáme toxického človeka? Ako riešiť toxické správanie na pracovisku a ako sa chrániť pred toxickými ľuďmi? Radí terapeutka PhDr. Andrea Fejová.

Zdroj: Freepik.com

Toxicita alebo toxické správanie je pomerne nový pojem, ktorého definície ešte nie sú presne stanovené. Jednoznačne však môžeme povedať, že toxického človeka spoznáme podľa jeho manipulatívneho, egocentrického a pasívno-agresívneho správania. T

oxicita je často sprevádzaná neistotou, nedôverou, kritikou, žiarlivosťou či ponižovaním. Ľudia, ktorí sú denno-denne v kontakte s toxickou osobou majú v životoch zmätok, chaos a stres.

Toxické správanie sa v ľuďoch buduje postupne. Zvyčajne vzniká ako následok nevhodnej výchovy či nevhodného prostredia, traumatického zážitku z minulosti alebo nespracovaných emócií.

Za najmenej ovplyvniteľný dôvod považujem v tomto prípade genetiku,“ hovorí terapeutka PhDr. Andrea Fejová.

Zároveň dodáva, že okrem spomenutých môže byť toxické správanie spôsobené aj inými duševnými problémami či posttraumatickými stresovými poruchami.

Ak je človek dlhodobo vystavený záťažovej situácii, napríklad stresu, nefunkčným vzťahom, jeho doteraz naučené obranné mechanizmy môžu prestať účinkovať. Narastajúca frustrácia, únava i stres ho nútia vytvoriť si nové obranné mechanizmy, ktoré môžu obsahovať aj známky toxicity,“ vysvetľuje terapeutka príčiny vzniku toxického správania sa.

Manipulácia, ponižovanie, nerešpektujúca komunikácia

Rozpoznať ľudí so sklonom k toxickému správaniu je náročné. Všetci sa však vyznačujú prílišným egocentrizmom, sebectvom a mentalitou obete. Toxickí ľudia potrebujú byť stredobodom pozornosti, hovoriť o sebe, o svojich úspechoch či názoroch. Obchádzajú kolegiálnosť, priateľstvá a manipulujú okolnosti vo svoj prospech. Často sa stavajú do pozície obete.

Vo svojich príbehoch sa aktéri s toxickým správaním vykresľujú ako obete neprávostí, a zároveň ako hrdinovia, ktorí celú situáciu zvládli a vyriešili,“ vysvetľuje terapeutka.

Ukazovateľom toxického správania sú však aj techniky ako manipulácia, nerešpektovanie či ponižovanie. Manipuláciou sa snažia získať kontrolu nad správaním, vzťahmi a celkovo životom druhého človeka. V komunikácii využívajú sarkazmus, iróniu či posmešky, ktoré rýchlo prejdú do ponižovania. Ako spôsob (ne)komunikácie využívajú aj ignorovanie či ticho.

Takýmto nefunkčným štýlom komunikácie docielia postupné zníženie sebavedomia a pocity viny, neschopnosti a že je to všetko vlastne vina druhého,“ ozrejmuje PhDr. Andrea Fejová.

Opustiť toxických ľudí je náročné

Dlhodobé zotrvávanie v toxickom vzťahu znižuje sebavedomie, poškodzuje vzťahy s ostatnými, spôsobuje stratu záujmu o svoje hoby a v neposlednom rade zhoršuje psychický stav. Všetky tieto faktory spôsobia to, že človek nemá silu opustiť vzťah s toxickým človekom. Terapeutka to vysvetľuje na príklade varenia žaby:

Ak vložíme žabu do vriacej vody, automaticky z nej vyskočí a zachráni sa. Ak ju však vložíme do hrnca so studenou vodou a vodu budeme postupne zohrievať, žaba si postupné zohrievanie nevšimne až do bodu, kedy je na vyskočenie z hrnca už príliš slabá.“

Rovnaký princíp funguje v toxických vzťahoch – ak sú znaky toxicity do očí bijúce, vzťah rýchlo opustíme, no ak sú znaky drobné, postupné a všimneme si ich až neskôr, nemáme silu zo vzťahu odísť.

Ak sa rozhodnete z toxického vzťahu odísť, odporúčam obklopiť sa množstvom podporujúcich ľudí a je viac ako vhodné kontaktovať odborníka, ktorý vám pomôže zo vzťahu nie len bezpečne odísť, ale pracovať s vami na tom, aby ste sa do takého vzťahu opakovane nedostávali,“ radí terapeutka.

Toxicita môže byť aj v práci

Toxické správanie sa netýka len partnerských vzťahov. Nezdravé môžu byť aj priateľstvá či vzťahy na pracovisku, ktoré samozrejme ovplyvňujú aj pracovný výkon. Ak v práci človek dlhodobo zažíva frustráciu, stres, bolesti hlavy či nechutenstvo do jedla, prejaví sa znížený pracovný výkon – zníži sa produktivita, objaví sa neschopnosť sústrediť sa, zhorší sa pamäť.

Časté je vyhýbanie sa meetingom, poradám, až úplná absencia v práci,“ vysvetľuje terapeutka.

Zároveň dodáva, že na pracovisku je nevyhnutné o toxických kolegoch informovať svojho nadriadeného, respektíve osobu, ktorá je na to určená a kompetentná riešiť pracovné vzťahy. Pri nahlasovaní toxického správania sa na pracovisku tiež odporúča držať sa faktov, komunikovať jasne a zreteľne vykonané kroky proti toxickému správaniu a rovnako očakávania smerom k vyriešeniu danej situácie.

Ako sa chrániť pred toxickými ľuďmi?

S toxickými vzťahmi sa stretávali aj naši rodičia či starí rodičia.

Kedysi ľudia prichádzali na stretnutia so “vzťahovými problémami”. Nálepku “toxický partner, toxický vzťah” nepoznali, pričom väčšina ich vzťahových problémov napĺňala znaky toxického správania sa,“ hovorí terapeutka.

Techniky, ktoré využívajú toxickí ľudia sa v čase nemenia a sú stále rovnaké. Dôležité je však vedieť, ako sa správať v blízkosti toxickej osoby a brániť sa:

  • komunikujte pokojne – dôležité je neznížiť sa na úroveň toxickej osoby, komunikovať s ňou slušne, pokojne a poskytnúť spätnú väzbu na jej spôsob komunikácie,

  • konfrontujte – mlčanie vedie k zhoršeniu takéhoto správania sa. Z praxe sa ukazuje, že vhodná konfrontácia zmenšuje akcieschopnosť osoby s toxickým správaním,

  • vytvorte si podporný tím – budujte si pozitívne vzťahy so svojim okolím, podpora a pocit spolupatričnosti pomáha situáciu lepšie zvládať,

  • vyhľadajte terapeuta - odborník vám pomôže bezpečne opustiť toxické vzťahy a uzdraviť sa z nich.


Mohlo by vás zaujímať:

Párová terapeutka: Ľudia dlhodobo bojujú vo vzťahu, aby ho udržali, aj celé desaťročie