Lekárka: Najväčším problémom tuberkulózy je to, že sa u ľudí, ktorých najviac postihuje, zistí veľmi neskoro

Vo svete každoročne ochorie na tuberkulózu 9 miliónov ľudí, z ktorých približne pätina zomiera. O jej rizikových faktoroch, diagnostike a spôsobe liečby sme hovorili s lekárkou košickej nemocnice MUDr. Miroslavou Fečaninovou.

Zdroj: Freepik.com

Čo je tuberkulóza a aké sú typické príznaky tohto ochorenia?

Tuberkulóza (TBC) je infekčné ochorenie, vyvolané najčastejšie baktériou M. tuberculosis (BK – Kochov bacil). Ochorenie sa vyvíja pomaly, niekoľko mesiacov. Pri pľúcnej forme sú hlavným postihnutým orgánom pľúca. Jej príznaky sú minimálne alebo môže ísť o dlhotrvajúci, napríklad viac ako mesačný kašeľ. Prejavuje sa dýchavicou, vykašliavaním krvi v spúte (hlienoch), únavou, nechutenstvom, chudnutím, nočným potením a mierne zvýšenou teplotou. Menej často môže tuberkulóza postihnúť ktorýkoľvek iný orgán - lymfatické uzliny, kosti, kĺby, centrálny nervový systém, gastroitestinálny trakt, či iné. Vtedy hovoríme o mimopľúcnej forme a príznaky závisia od lokality ochorenia.

Čo patrí medzi rizikové faktory, respektíve aký je najčastejší zdroj nákazy?

Najčastejším zdrojom nákazy je chorý človek, ktorý vylučuje do prostredia živé baktérie (kašle, kýcha, rozpráva, spieva). Zdravý človek obyčajne ochorie až vtedy, keď je dlhodobo v kontakte s človekom chorým na tuberkulózu. Pri jednorazovom alebo krátkodobom kontakte s tuberkulóznymi bacilmi bežne človek neochorie, respektíve len jedinec s veľmi oslabenou imunitou.

Koho tuberkulóza zvyčajne postihuje?

Rizikovými skupinami sú deti, starší ľudia, diabetici, alkoholici, narkomani, onkologicky chorí, osoby s HIV infekciou a AIDS a migranti, ktorí k nám často zavlečú veľmi odolné druhy TBC, ktoré nereagujú na bežnú liečbu.

Ako sa ochorenie diagnostikuje a lieči?

Diagnostika pozostáva z dôkladnej anamnézy, klinického vyšetrenia u pneumoftizeológa, rtg snímky pľúc, prípadne CT vyšetrenia, mikrobiologického vyšetrenie spúta (hlienov), endoskopického vyšetrenia (bronchoskopia), prípadne histologického vyšetrenia a z tuberkulínovej senzitivity (špeciálneho kožného testu). Liečbu indikuje vždy pneumoftizeológ. Je dlhodobá, v trvaní najmenej 7 mesiacov, a pozostáva z kombinácie osobitných antibiotík, ktoré voláme antituberkulotiká. Kombinuje sa 4 - 5 druhov, podľa presných schém. Výnimočne je nevyhnutý aj chirurgický zákrok. Cieľom liečby je vyliečenie chorého a zabránenie prenosu TBC na osoby, ktoré boli alebo sú v kontakte s chorým. Pacient aj po vyliečení ostáva niekoľko rokov v kontrolnom sledovaní u pľúcneho špecialistu.

Môže tuberkulóza spôsobiť trvalé následky?

Áno, pri neskorej diagnostike a rozsiahlom poškodení pľúc. V prípade postihnutia mozgu alebo kostí môže zanechať aj trvalé následky. Najväčším problémom tuberkulózy je však to, že sa u ľudí, ktorých najviac postihuje, zistí veľmi neskoro. Vo svete každoročne ochorie na tuberkulózu 9 miliónov ľudí, z ktorých približne pätina zomiera.

Existuje voči ochoreniu účinná prevencia?

Áno, spočíva v základných hygienických návykoch, v izolácii chorého, v BCG vakcinácii rizikových osôb (povinné očkovanie bolo na Slovensku zrušené v roku 2012), chemoprofylaxii, röntgenologickej a bakteriologickej depistáži, teda cielenom vyhľadávaní chorých, ktorí boli v dlhodobom kontakte s človekom s tuberkulózou.

Koľko pacientov ročne liečite na toto ochorenie vo Vašej ambulancii?

Po viac než dvoch desaťročiach poklesu prípadov TBC bol v posledných rokoch zaznamenaný mierny nárast počtu nakazených. Zvýšenie počtu prípadov sa pripisuje pandémii koronavírusu, ktorá zhoršila prístup k diagnostike i liečbe tohto ochorenia. V našej ambulancii ročne zaevidujeme do 10 nových prípadov, nakoľko gro pacientov je primárne situovaných do klinických pracovísk, odkiaľ sú následne nasmerovaní k ďalšiemu manažmentu na spádové pľúcne ambulancie. U pacientov na biologickej liečbe však po tuberkulóze pravidelne aktívne pátrame. V praxi to znamená približne 250 vyšetrení ročne, lebo napríklad pri potvrdení ochorenia u učiteľky v základnej škole je nutné vyšetriť celý učiteľský kolektív.


Prečítajte si aj:

Pneumológ o tuberkulóze: Neočkované generácie detí nie sú prakticky vôbec chránené proti tejto infekcii