Diagnóza - Z80 - Z99 Osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami súvisiacimi s rodinnou a osobnou anamnézou a určitými poruchami ovplyvňujúcimi ich zdravotný stav

Články súvisiace s diagnózou Z80 - Z99 Osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami súvisiacimi s rodinnou a osobnou anamnézou a určitými poruchami ovplyvňujúcimi ich zdravotný stav

Alergická reakcia na lieky (liekový exantém)

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Absces prsníka

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Potravinová alergia

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., hygienik, epidemiológ