C76 - C80 Zhubné nádory nepresne určených, sekundárnych a nešpecifikovaných lokalizácií - Súvisiace články

Späť na C76 - C80 Zhubné nádory nepresne určených, sekundárnych a nešpecifikovaných lokalizácií

Hodgkinova choroba

Non - Hodgkinov lymfóm

Leukémia

Akútna lymfatická leukémia dospelých

Mycosis fungoides (Kožné T-bunkové lymfómy)

Lymfóm

Spôsobuje žiarenie z mobilných telefónov rakovinu?