Diagnóza D65 - Roztrúsená vnútrocievna koagulácia (defibrinačný syndróm)

Články súvisiace s diagnózou Roztrúsená vnútrocievna koagulácia (defibrinačný syndróm)

Parapsoriáza

Diseminovaná intravaskulárna koagulopatia (DIC)