Diagnóza G45 - Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy