Diagnóza G45.0 - Syndróm vertebrobazilárnej artérie