Diagnóza - (H60 - H95) Choroby ucha a hlávkového výbežku

Články súvisiace s diagnózou (H60 - H95) Choroby ucha a hlávkového výbežku

Mazová zátka (stvrdnutý cerumen)

Zápal vonkajšieho ucha (plavecké ucho)

Zápal stredného ucha

Hluchota

Roztrhnutie ušného bubienka

Zobraziť všetky súvisiace články (10)