Diagnóza L84 - Kurie oko - clavus a mozoľ - callus, tyloma

Popis diagnózy L84

Kurie oká sa tvoria na nohách ako kruhovité, do žlta sfarbené ložiská, ktoré sú mierne vyvýšené. Ich priemer je cca 1 cm. Pri chôdzi spôsobujú výraznú bolesť.

Články súvisiace s diagnózou Kurie oko - clavus a mozoľ - callus, tyloma

Kurie oko (clavus)

doc. MUDr. Michal Šak, CSc., dermatovenerológ

Mozoľ, otlak (callus)

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena

Diskusné témy súvisiace s diagnózou Kurie oko - clavus a mozoľ - callus, tyloma

Názov témy