Kurie oko (clavus)

Kurie oká sa tvoria na nohách ako kruhovité, do žlta sfarbené ložiská, ktoré sú mierne vyvýšené. Ich priemer je cca 1 cm. Pri chôdzi spôsobujú výraznú bolesť.

Iné možné názvy: bula, tyloma, traumatická bula, bulla, epidermolysis bullosa traumatica, vezikula, vesicula, callus, callositas.

Kurie oko je lokalizovaná hyperplázia vrstvy pokožky (stratum corneum) v dôsledku tlaku alebo trenia alebo jednoduchšie, je ohraničené zhrubnutie pokožky (epidermy) s centrálne zvýrazneným ložiskom stvrdnutej suchej kože.

Kurie oko je bolestivé. Na rozdiel od mozoľov vzniká nad kĺbovými či kostnými vyvýšeninami. Kurie oko postihuje najmä ľudí s ortopedickými problémami.

Príznaky kurieho oka

Kurie oko vzniká pri sústavnom, dlhotrvajúcom tlaku, ktorý pôsobí oproti pevnému podkladu na miestach, kde sa pod kožným povrchom nachádza kosť.

V koži vzniká ostro ohraničené okrúhle ložisko stvrdnutej suchej kože (hyperkeratóza), veľkosti s priemerom asi 1 cm, žltej farby. Ide o kužeľovitý útvar, ktorý môže zasahovať až vonkajší, väzivový obal kosti, tzv. periost, kde sa nachádzajú cievy a nervy.

Poškodenie tohto obalu je príčinou bolesti. Okolitá koža býva zapálená, tlak na kurie oko vyvoláva výraznú citlivosť, až bolestivosť.

Typická tvorba kurieho oka je lokalizovaná na prstoch nôh, chodidlách pri nosení tesnej obuvi alebo pri deformitách nôh.


Prečítajte si tiež:

Trápia vás kĺby, pľuzgiere, výrastky či deformácie? Skúste si pomôcť sami prírodnou cestou


Príčiny vzniku kurieho oka

Pôsobenie sústavného, dlhotrvajúceho tlaku na kožu, pod ktorou sa bezprostredne nachádza kosť.

Diagnóza kurieho oka

Na základe anamnézy a klinického obrazu.

Diferenciálna diagnostika

Odlíšiť bradavice, ktoré nemajú centrálne zvýraznené ložisko stvrdnutej suchej kože. Ich povrch býva bradavicovito zbrázdený.

noha človeka s kurím okom

Zdroj: Pixabay.com

Špeciálne vyšetrenie

Pri takomto vyšetrení vzorky kože, z problematického miesta pod mikroskopom, nachádzame zmeny v rôznych vrstvách buniek kože. Môžeme identifikovať zhrubnutie pokožky, vyvolané jej rastom do hĺbky.

Sledujeme opuchom presiaknutú časť kože, keď v medzibunkovom priestore identifikujeme prítomnosť zápalovej tekutiny, poškodenie buniek kože, až ich odumretie, s následnou novotvorbou väziva.

Liečba kurieho oka

V prípade, že sa rozhodnete pre domácu liečbu, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Liečba kurieho oka je zložitá. V prvom rade doporučené skúsiť riešiť ortopedický problém,  preniesť tlak tela na nepostihnuté miesto využitím ortopedickej obuvi či vložkami.

Doporučené sú teplé mydlové kúpele s následným oškrabávaním otlakov. Pri liečbe sa aplikujú po zmäkčovacom kúpeli na kurie oko masti keratolytiká.

Napríklad 20 % kyselina salicylová v masťovom základe, ktorá svojím keratolytickým, rozpúšťajúcim účinkom uvoľňuje spojenia medzi bunkami povrchovej vrstvy pokožky).

Okolitú zdravú kožu sa odporúča chrániť krycou pastou. Niekedy je nutný chirurgický zákrok, vyškrabanie chorobného tkaniva ostrou lyžičkou, tzv. totálna exkochleácia.

Nevyhnutným predpokladom úspešnej liečby a prevencie tvorby nových otlakov je nosenie vhodnej obuvi z mäkkej kože, korekcia ortopedických anomálií, resp. nosenie ortopedickej obuvi.

Odporúča sa často chodiť naboso. Rádioterapia je nežiaduca, kontraindikovaná.

Prevencia kurieho oka

Dôležitá je celková starostlivosť o pokožku, práca v ochranných rukaviciach, nosenie vhodnej obuvi. Po práci je vhodné pokožku umyť, osušiť a aplikovať ochranné krémy.

Komplikácie pri kuriom oku

Sekundárne plesňové alebo bakteriálne infekcie, časté najmä u cukrovkárov, diabetikov.


Literatúra:

  • BUCHVALD, J. – BUCHVALD, D.: Dermatovenerológia. Bratislava, SAP – Slovak Academic Press, s.r.o. 2002. 520 s. ISBN 80-89104-03-7.
  • HEGYI, E – STODOLA, I. – HEGYI, V.: Moderná terapia dermatovenerologických chorôb v lekárskej praxi. Bratislava, Hegprof. 1993. 352 s. ISBN 80967035-0-1.
  • CHMEL, L. – RAHÁK, A.: Dermatovenerológia. Martin, Osveta, n. p. 1975. 520 s.

Internetové zdroje:

  • Kurie oko - clavus a mozoľ - callus, tyloma. [online].[Cit. 2012-04-12]. Dostupné na internete: www.zzz.sk/?choroby=choroba/L84.
  • Kuří oko. Jinak také clavus. [online]. [Cit. 2012-05-12]. Dostupné na internete: nemoci.vitalion.cz/puchyr-mozol-kuri-oko.

Recenzovaný odborný článok.


Prečítajte si aj tento článok:

3 spôsoby, ako sa rýchlo a účinne zbaviť kurieho oka