Diagnóza - Q90 - Q99 Chromozómové anomálie nezatriedené inde

Články súvisiace s diagnózou Q90 - Q99 Chromozómové anomálie nezatriedené inde

Turnerov syndróm

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Downov syndróm

prevzatý článok

Edwardsov syndróm

RNDr. Gabriela Kolesárová, imunológ, cytogenetik, biológ

Patauov syndróm

RNDr. Gabriela Kolesárová, imunológ, cytogenetik, biológ

Klinefelterov syndróm

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd

Zobraziť všetky súvisiace články (9)