Omfalokéla

Omfalokéla vzniká, ak sa počas vnútromaternicového výoja neuzavrie otvor v prednej brušnej stene (v oblasti pupka) a črevné kľučky sa vydúvajú navonok. Pri omfalokéle sú črevné kľučky zakryté tenkou membránou – pobrušnicou – peritoneom. To znamená, že črevo nie je chránené pred infekciou. Za fyziologických okolností sa nad pobrušnicou nachádzajú ďalšie vrstvy – svaly, podkožie a koža.

Príznaky omfalokélie

 • Cez otvor v prednej brušnej stene presvitajú u novorodenca kľučky tenkého čreva.
 • Pri veľkej omfalokéle môže prolabovať aj časť pečene.
 • Omfalokéla sa často vyskytuje spolu s inými vrodenými chybami (napr. srdca).

Príčiny vzniku omfalokélie

 • Nie sú známe.

Diagnostika omfalokélie

 • Diagnóza je jasná už pri pohľade na bruško novorodenca.
 • Tento stav sa väčšinou zistí ešte v prenatálnej diagnostike (USG).

Rizikové faktory omfalokélie

 • Genetické poruchy – abnormality chromozómov – trizómia 13, 18 a 21.
 • Vrodené chyby srdca, močovopohlavného systému.
 • Beckwithov syndróm – veľký jazyk a vnútorné orgány, zvýšená tvorba inzulínu, znížená hladina glukózy v krvi a omfalokéla.

Liečba omfalokélie

 • Ak je omfalokéla veľká a bola zdiagnostikovaná USG počas tehotenstva, dieťa sa porodí ciárskym rezom. Takto predídeme traumatizácii vaku s črevnými kľučkami počas pôrodu.
 • Hneď po pôrode treba priložiť na omfalokélu vlhkú (namočenú vo fyziologickom roztoku) sterilnú gázu. Tým predídeme vysušeniu peritonea.
 • Stav vyžaduje chirurgickú liečbu čo najskôr po pôrode.

Komplikácie omfalokélie

 • Ruptúra vaku (peritonea).
 • Infekcia – peritonitída (zápal pobrušnice).