Test poruchy pamäte

Prinášame jednoduchý test porúch pamäte na posúdenie obáv z ochorenia u blízkej osoby.

Problémy s pamäťou, s nájdením vhodných slov, ťažkosti pri vykonávaní známych úloh alebo strácanie vecí - to sú len niektoré z varovných signálov Alzheimerovej choroby. Často sa ľahko prehliadnu a môžu sa pripisovať iným príčinám, napr. únave, stresu alebo starnutiu. Keďže každý z nás môže mať vo svojom okolí niekoho s týmto ochorením, mali by sme zvýšiť vnímavosť voči zmenám v správaní našich rodičov či partnerov. Iba skoré zachytenie Alzheimerovej choroby dáva možnosť na spomalenie priebehau ochorenia a predĺženie plnohodnotného života pacienta.

Ponúkame vám jednoduchý test porúch pamäte na posúdenie obáv z ochorenia u blízkej osoby. Získané odpovede je potrebné prediskutovať s lekárom. Odpovede na tieto otázky neumožňujú stanovenie diagnózy demencie alebo Alzheimerovej choroby. Môžu byť zamyslením sa nad tým, či zmeny nie sú vážnejšieho charakteru a či nie je potrebné odborné vyšetrenie.

Označte odpoveď, ktorý najlepšie vyjadruje problémy s pamäťou u danej osoby.

1. **Opakuje si stále niečo alebo pýta sa stále na to isté?** Áno Nie Neviem 2. **Je viac zábudlivý/-á, má problémy s krátkodobou pamäťou?** Áno Nie Neviem 3. **Potrebuje si robiť záznamy na pripomenutie vecí, ako sú domáce práce, nákupy, užívanie liekov?** Áno Nie Neviem 4. **Zabúda na dohovorené stretnutia, rodinné udalosti, sviatky?** Áno Nie Neviem 5. **Vyzerá smutný/-á, skleslo alebo je plačlivý/-á častejšie než v minulosti?** Áno Nie Neviem 6. **Začal/-a mať problémy s počítaním, používaním peňazí a kontrolou financií?** Áno Nie Neviem 7. **Stratil/-a záujem o svoje obľúbené činnosti ako hobby, čítanie, návštevy kostola, alebo iné sociálne aktivity?** Áno Nie Neviem 8. **Začína potrebovať pomoc pri jedení, obliekaní, kúpaní, toalete?** Áno Nie Neviem 9. **Začína byť podráždený/á, nepokojný/á, podozrievavý/á alebo začína vidieť, počuť, veriť nereálnym veciam?** Áno Nie Neviem 10. **Existujú obavy ohľadne jeho/jej schopnosti riadiť auto, napr. nebezpečie zablúdenia, alebo nebezpečnej jazdy, alebo prestal/-a riadiť auto? Ak nikdy neriadil/-a auto, odpovedzte "Nie".** Áno Nie Neviem 11. **Má problémy pri vyjadrovaní sa s nájdením vhodných slov, s ukončením vety alebo pomenovaním vecí a ľudí?** Áno Nie Neviem
Po zodpovedaní všetkých otázok sa na tomto mieste zobrazí vyhodnotenie testu. Ak sa vyhodnotenie nezobrazí kliknite na tlačítko "Vyhodnotiť". Pozor, musia byť zodpovedané všetky otázky.