Články označené značkou 'Fajka'

Zloženie cigaretového dymu a jeho vplyv na zdravie

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena

Svetový deň bez tabaku

prevzatý článok

Haloterapia

prevzatý článok