Haloterapia

Haloterapia v rôznych formách (soľné jaskyne na povrchu, kontrolovaná liečba v sanatóriách, soľné fajky) predstavuje novú cestu profilaxie i doplnkovej liečby na báze prírodných látok.
V 18. storočí poľský liečiteľ F. Botchkowski zistil, že robotníci pracujúci v hlbinných soľných baniach netrpeli sezónnymi ochoreniami, chronickými chorobami priedušiek a pľúc, dermatitídami. V knihe popísal pozitívny vplyv soľného prachu na ich zdravie. Počas 2. svetovej vojny sa soľné bane používali ako kryty pre obyvateľstvo a potvrdilo sa pozorovanie Botchkowskeho: mnohým, ktorí trpeli na astmu a mali dýchacie problémy, napriek ťažkej vojnovej situácii a vojnovým podmienkam, sa zdravotný stav núteným opakovaným pobytom v soľných baniach výrazne zlepšil. F. Botchowski tak dal prvý impulz na využívanie liečivých účinkov jaskýň pre človeka (speleoterapia), pričom zdôraznil ako dominantný faktor vdychovanie mikročastíc soli (haloterapia). Vzhľadom na nedostatočnú dostupnosť pobytu v prírodných jaskyniach pre každého, v 80-tych rokoch 20. storočia sa začala rozvíjať haloterapia na povrchu Zeme.

Haloterapia na povrchu, mimo hlbinných soľných baní, simuluje slanú prírodnú jaskynnú mikroklímu, čím sa stáva dostupnou pre väčšiu časť ľudí. Patrí k fyzikálnym terapiám na prírodnej báze. Zatiaľ, čo medikamentózna liečba má často len paliatívne (zmierňujúce) účinky sprevádzané nežiadúcimi vedľajšími prejavmi, haloterapia je 100% prírodná, bezlieková, účinná a ekonomicky nie tak náročná forma na doplnenie, resp. urýchlenie medikamentóznej liečby, príp. na liečenie ľahších chorobných stavov bez liekov. Nie je náhradou medikamentóznej liečby. Môže však zmierniť ťažkosti a umožňuje u jednotlivcov obmedziť prijímané množstvá antibiotík, kortikoidov, steroidov po konzultácii s lekárom. Tým, že znižuje frekvenciu sezónnych ochorení, podporuje ľahšie prekonávanie iných zdravotných ťažkostí (1). V súčasnosti sa haloterapia na povrchu využíva v strednej Európe, v USA, v Kanade, v Číne v soľných jaskyniach na povrchu predovšetkým ako preventívna metóda a na mnohých špecializovaných klinikách a sanatóriách ako hlavná liečebná metóda. Tieto zariadenia majú steny i zem vyloženú kryštálmi kamennej soli z rôznych lokalít. Optimálny pozitívny účinok haloterapie poskytuje soľ, ktorá obsahuje viac ako 97% soli (NaCl, takýto obsah má soľ z hlbinných soľných baní) pri teplote 18ºC - 24ºC a vlhkosti vzduchu 40% - 60% (2). Kliniky na rozdiel od povrchových soľných jaskýň obohacujú vzduch v priestore mikročasticami soli presne definovaných rozmerov podľa diagnóz liečených pacientov halogenerátormi (3). Takáto liečba je kontrolovaná lekárom.
V odbornej tlači je publikovaných 75 odborných článkov, v ktorých autori z celého sveta vysvetlili pozitívny účinok haloterapie, jej pôsobenie na ľudský organizmus. Výsledky vplyvu haloterapie na zdravotný stav stoviek pacientov rôznych vekových kategórií s rôznymi chronickými ochoreniami priedušiek a pľúc, chronickými zápalmi, alergickou nádchou, atď. mali charakter klinických štúdií podložených analýzami a testami, t.j. nielen subjektívnymi pocitmi testovaných. Študoval sa tiež podporný vplyv haloterapie na účinok mnohých liekov používaných pri liečbe chronických ochorení dýchacieho traktu. V žiadnom z publikovaných nám dostupných článkov neboli zverejnené negatívne výsledky vplyvu haloterapie na ľudský organizmus pri jej realizácii na povrchu.

Vysvetlenie pozitívneho účinku haloterapie pri chronických chorobách dýchacieho traktu:
Soľ (NaCl) je nevyhnutná pre normálnu funkciu bronchiálneho epitelu. Pri kašli sa uvoľňuje s hlienmi, čím sa naruší jej otpimálna koncentrácia. Vdychované mikročastice soli podľa svojej veľkosti prenikajú do rôznych častí pľúcnych lalokov, dýchacieho traktu. Z uvedeného vyplýva mimoriadne pozitívny efekt pri liečbe pomocou halogenerátora na klinikách, kde sa podľa diagnózy modifikuje veľkosť častíc soli v priestore pod dohľadom lekárov. Vdychovaný aerosol soli (NaCl) ničí mikróby tým, že dehydratuje mikrobiálne bunky patogénnych mikroorganizmov a telo sa ich zbavuje formou uvoľňovaných hlienov. Uvedené potvrdili analýzy vykašlávaných hlienov, ktoré obsahovali pri používaní haloterapie výrazne zvýšený obsah jednotlivých druhov baktérií. Tento stav sa v článkoch hodnotí ako samočistiaci proces organizmu. Soľ súčasne znižuje viskozitu (hustotu) vykašlávaných hlienov, má zvlhčovacie vlastnosti, na základe čoho pacienti udávali zlepšenie subjektívnych pocitov. Súčasne sa však prechodne objem hlienov zväčšil. Priamym dôsledkom tohto čistiaceho procesu organizmu je ústup zápalov v dýchacom trakte a v celom organizme, odpuchnutie napr. sliznice v nose, Eustachovej trubice (ušné infekcie). Spirometria ukázala zlepšenie činnosti pľúc. Práce uvádzajú, že subjektívne zlepšenie oznámilo 80% pacientov s astmou, 90% s chronickou bronchitídou a do 50% pacientov mohlo vysadiť kortikoidy ako inhalátory. Spojenie haloterapie s podávaním rôznych liekov (s gentamicinom, salbutamolom, tobramycinom, atď.) ich účinok znásobilo (synergický efekt).

Záver: Haloterapia je podpornou metódou overenou vedecky pri potláčaní symptómov bronchiálnej astmy a chronickej bronchitídy, podporuje imunitný systém. Ďalšie pozitívne účinky haloterapie napr. zmiernenie prípadne odstránenie kožných ochorení, zlepšenie kvality suchej pokožky, zlepšenie spánku, stabilizovanie nervového systému boli u mnohých pozorovaných pacientov konštatované, zatiaľ nie sú vedecky zdôvodnené.
Haloterapia v rôznych formách (soľné jaskyne na povrchu, kontrolovaná liečba v sanatóriách, soľné fajky) predstavuje novú cestu profilaxie i doplnkovej liečby na báze prírodných látok, na prijímanie ktorých je ľudský organizmus prirodzene prispôsobený. Pri pravidelnom využívaní pozitívnych vplyvov haloterapie sa nevytvára u nežiadúcich mikroorganizmov v ľudskom tele rezistencia na vdychovaný aerosol soli (t.j. mikroorganizmy si na aerosol soli nezvyknú) (4-15).

Poznámka: Tento materiál o haloterapii je určený pre širokú verejnosť. Z tohto dôvodu mnohé výrazy a medicínske vysvetlenia sú podané v texte v zjednodušenej a medicínsky nedostatočnej forme. Záujemcovia si môžu presné formulácie vyhľadať v použitej literatúre.

Použitá literatúra:
(1) http://www.biophoton.com/halotherapy/halotherapy.htm
(2) Chervinskaya, Zilber: Journal of Aerosol Medicine, 8 (3), str. 221-232, 1995
(3) www.halotherapy.com
(4) Finlay a kol.: Journal of Aerosol Science, 28 (7), str. 1301 – 1309, 1997
(5) Gorbenko a kol.: Russian Pneumological Scientific Society Pulmonology, 3 (2), 1993
(6) Desrosiers, Salas-Prato: Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 125 (3), str.265 – 269, 2001
(7) Grigoryeva: Vestn. Otorinolaringol 4, str.42 – 44, 2003
(8) Chervinskaya: Physiotherapy, Balnealogy and Rehabilitation, 3, 2003
(9) Willis, Hall: Journal of Clinical Investigation, 99, str. 9 – 13, 1997
(10) Pavia, Thomson: American Review of Respiratory Disease, 117, str. 199 – 230, 1978
(11) Chervinskaya: Terapevticheskij Arkhiv 3, str.48 – 52, 2002
(12) Pellegrini a kol.: Respiratory Medicine, 6 (99), str.748 – 754, 2005
(13) Twiss, Byrnes: International Journal of Pharmaceutics, 295 (1-2), str.113 – 119, 2005
(14) Kellett a kol.: Respiratory Medicine, 99 (1), str.27 – 31, 2005
(15) www.scientiapress.com

Autor: Ing. T. Buzinkaiova, PhD.

http://www.jaskynasolitera.sk/lit.html