Články označené značkou 'Fernet'

Neprežeňte to cez sviatky s alkoholom!

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc., genetická toxikológia a prevencia rakoviny

Otrava metanolom

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia

Alkoholizmus

MUDr. Peter Rexa, všeobecný lekár, ortopéd