Neprežeňte to cez sviatky s alkoholom!

Alkohol vzniká v prírode v malých množstvách, aj bez pričinenia človeka, všade tam, kde kvasí zrelé, sladké ovocie či obilie, alebo iné škrobovité a cukornaté substráty. Problémom je, udržať jeho konzumáciu na úrovni neškodnej organizmu. Pri pravidelnej konzumácii vzniká pomerne rýchlo alkoholová závislosť.

Oslava Zdroj foto: Shutterstock.com

História alkoholu

Alkohol – tento kontroverzný nápoj, sprevádza ľudstvo v rôznych formách od nepamäti. Veľkovýroba tvrdého alkoholu destiláciou spadá do novšej histórie ľudstva. V historickom slovníku Dr. Johnsona sa napr. slovo whisky prvýkrát objavilo v roku 1755 a rum bol prvýkrát vyrobený až v sedemnástom storočí. Dovtedy sa viac konzumovali nízkoalkoholické kvasné nápoje - mušty, pivo, víno, medovina, ktorých pitie nie je až také rizikové.

Tieto nápoje navyše obsahujú užitočné látky, produkty metabolizmu kvasných baktérii. Tvrdé alkoholické nápoje boli skôr vzácne a alkoholové výluhy z liečivých rastlín sa používali skôr ako liek. 

Akvavit, čiže „voda života“, z latinského aqua vitae sa v stredoveku označovali pálenky s liečivými účinkami. Neskôr sa vo veľkom začal alkohol destilovať z kvasu rôznych druhov ovocia, obilnín a iných škrobovitých či cukornatých častí rastlín. Alkohol sa stal vážnym problémom mnohých národov a dnes aj celého ľudstva. Z lieku sa stal jed.


Prečítajte si aj:

­Ako piť a nemať na druhý deň "opicu"?

Čo rozhoduje o tom, aby sa liek nestal jedom?

Problémom je, udržať jeho konzumáciu na úrovni neškodnej organizmu. Pri pravidelnej konzumácii vzniká pomerne rýchlo alkoholová závislosť. Alkoholizmus vedie k hromadeniu tukov v pečeni, k hyperlipoproteinémii a nakoniec k cirhóze a nefunkčnosti pečene. Navyše, pri nesprávnej destilácii a nedostatočnom oddelení toxickej frakcie metylalkoholu, vzniká po jeho vypití vážne poškodenie organizmu. Rovnako po vypití veľkého množstva etylalkoholu naraz vzniká akútna otrava alkoholom.

Ako je to s výhodami konzumácie alkoholu?

Občasný príjem alkoholu, v malých množstvách a vo forme aditíva v niektorých potravinách a nápojoch, nemusí mať škodlivé účinky. No zdravý organizmus nepotrebuje pravidelne alkohol vôbec. „Vraj pozitívne“ účinky na srdcovocievny systém sú len krátkodobé a bez pravidelného pohybu a stravy s obsahom vitamínov sú navyše aj diskutabilné. Zo zdravotného hľadiska je jednoznačne prospešnejšie dosahovať cievnu stimuláciu a prekrvenie denným pohybom, než pasívne požitím alkoholu.

Party Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo namiesto alkoholu?

Pre zamedzenie sklerotizácie ciev nie je nutné piť niekoľko decilitrov vína denne, ale stačí jesť denne dostatok čerstvého ovocia a zeleniny a piť ovocno-zeleninové šťavy. Tiež stačí obmedziť vysoký príjem mäsa a mastných produktov, tukov a olejov. Pitie ušľachtilých tvrdých alkoholických nápojov z obilia a ovocia má skôr gurmánsky význam pri výnimočných príležitostiach. Ich každodenná konzumácia je neopodstatnená a zdravotne riziková. Zároveň poukazuje na nízku úroveň v stravovacej kultúre jednotlivca či spoločnosti.

Alkoholová závislosť časti populácie vyvoláva obrovské sociálne, ekonomické a zdravotné škody kdekoľvek na svete. Predaj alkoholu však vedie k okamžitým ziskom. Podobne ako predaj cigariet, aj výroba alkoholu zamestnáva mnoho ľudí, čo vedie k spoločenskej tolerancii voči jeho nadmernej a všeobecnej konzumácii a produkcii. Pritom alkohol v kvasených muštoch, vínach, pive môže mať, spolu s produktmi kvasných baktérií a s vitamínmi, mierne liečivý účinok. No aj takéto nápoje sa majú piť len v prípade potreby a sporadicky v opodstatnených prípadoch.

Gurmánstvo

Dôvody pre pitie nápojov s obsahom 15% až 50 % alkoholu sú naozaj len gurmánske, ale zdravotné dôvody v podstate neexistujú. Problém s alkoholom je teda v človeku, v ľudskej morálke a slobode šíriť akékoľvek komerčne úspešné produkty, bez ohľadu na všetky negatívne následky pre jednotlivca a spoločnosť. Jednotlivec preto musí sám odolať všetkým nástrahám komercie. Stačí vedieť, že pre striedmych je alkohol liekom a pre pijanov jedom.


Prečítajte si aj:

­Ako piť a nemať na druhý deň "opicu"? ­