Články označené značkou 'Horucka'

Žltá horúčka

Hyperventilácia

Malária

Myastenia gravis

SARS

Polyarteritis nodosa

Tamponáda srdca (perikardiálny výpotok)

Zápal pohrudnice (pleuritída)

Zápal mozgových blán (meningitída)

Zápal hrtana a priedušiek - akútny (akútna laryngotracheobronchitída)