Články označené značkou 'Nasilie'

O páchanom násilí (nielen na ženách) nemožno mlčať: vyhľadajte pomoc

Hnev

Sexuálne násilie a zneužívanie detí

Domáce násilie - týranie