Články označené značkou 'Nasilie'

Akých práv sa môžu obete domáceho násilia domáhať bezprostredne po útoku?

O páchanom násilí (nielen na ženách) nemožno mlčať: vyhľadajte pomoc

Hnev

Sexuálne násilie a zneužívanie detí

Domáce násilie - týranie