Články označené značkou 'Ovládanie'

Všívanie elektród do mozgu by mohlo pomôcť ochrnutým i slepým

prevzatý článok - informácia edukatívneho charakteru

O páchanom násilí (nielen na ženách) nemožno mlčať: vyhľadajte pomoc

Lucia Klimáčková, psychologička