Články označené značkou 'Pamat'

Intracerebrálne krvácanie - krvácanie do mozgu

Alkoholizmus

Korsakovova psychóza (Korsakovov syndróm)