Články označené značkou 'Pamat'

Skleróza multiplex a kognitívne poruchy

Skleróza multiplex a životný štýl

Svetový deň sklerózy multiplex

Skleróza multiplex

Týždeň uvedomenia si mozgu

Cvičenia pre ľudí s Parkinsonovou chorobou

Test poruchy pamäte

Intracerebrálne krvácanie - krvácanie do mozgu