Články označené značkou 'Prazdniny'

Každoročná dilema rodičov: kam s deťmi cez prázdniny?

prevzatý článok - informácia edukatívneho charakteru

Detské pieskoviská môžu priniesť zdravotné riziká

PaedDr. Mária Tolnayová

Nebezpečenstvo úrazov a otráv detí počas prázdnin

RNDr. Dagmar Gajdošová, genetická toxikológia, všeobecná biológia