Nebezpečenstvo úrazov a otráv detí počas prázdnin

Letné prázdniny sú v plnom prúde. A v tejto súvislosti pre nami stoja aj niektoré výzvy. Skúsme napríklad preventívne zabezpečiť, aby sa deťom nestali žiadne zbytočné úrazy alebo otravy, ktoré sa počas prázdnin vyskytujú až o 100 % častejšie než cez rok. Ako na to? Čítajte ďalej...

Letné prázdniny sú v plnom prúde, skúsme preventívne zabezpečiť, aby sa deťom nestali žiadne zbytočné úrazy alebo otravy, ktoré sa počas prázdnin vyskytujú až o 100 % častejšie než cez rok. Znepríjemniť prázdninové obdobie môže aj ľahké zranenie či mierna otrava [1]. Nesmieme však zabúdať na možné vážnejšie poranenia. Trvalým dôsledkom úrazov môže byť až poranenie mozgu. Takýto nález spôsobí pravdepodobné poškodenie dieťaťa mentálne alebo obmedzí jeho pohybovú aktivitu na celý život. Počas prázdnin sú častejšie aj prípady, kedy dieťa následkom nebezpečného úrazu alebo otravy zomrie.

Úrazy sa najčastejšie stávajú v domácnostiach

V domácnosti sa podľa štatistík poraní každé štvrté dieťa. Domov počas prázdnin je pre deti rizikovým miestom najmä preto, že v ňom trávia najviac času, a to niekedy bez primeraného dozoru. V rámci Slovenska existuje projektu Bezpečný domov, ktorý sa zaoberá aj prieskumom detskej úrazovosti u nás. Je zaujímavé, že podľa zistených údajov až 91% rodičov je presvedčených, že má bezpečný domov. Pričom nedostatočne zodpovedný prístup dospelých je častý sprievodný jav mnohých úrazov a otráv malých detí, keďže sa ročne stane cca 42% úrazov v domácnosti. Ďalšie vysoké percentá predstavujú úrazy v škole pri telesnej výchove a úrazy spôsobené dopravou. V domácnosti je najviac úrazov je spôsobených pádom (60%), na druhom mieste je kuchynské náčinie ako sú nože, na treťom mieste sú rozpálené predmety ako sporák, varná kanvica a pod. [2]

Najčastejšie miesta kde sa úrazy v domácnosti stávajú:

 • kuchyňa
 • kúpeľňa
 • okná, balkón, terasy
 • dvere, zásuvky, skrine, presklené vitríny, výplne dverí, ostré hrany, poličky, stoly
 • schodiská

Nebezpečné faktory, ktoré úrazy spôsobujú:

 • Veľmi výrazným nebezpečným faktorom pre deti je voda – dôležitá informácia je, že dieťa sa môže utopiť už vo vode, ktorá má hĺbku 10 cm!
 • Rizikom je oheň, varné kanvice a mnohé elektronické prístroje - dôsledkom neopatrného zaobchádzania sú popáleniny.
 • Neopatrne umiestnené malé predmety, ktoré môže dieťa nepozorovane vdýchnuť a potom sa udusiť. Pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov sú nebezpečné predmety menšie než 4 cm a povrazy dlhšie ako 15 cm.
 • Nedostatočne zabezpečené uloženie strelných zbraní spôsobilo mnohým mladým vážne poranenie. Poznáme snáď všetci nejaký prípad, kedy neúmyselné použitie strelných zbraní bolo príčinou smrti malého dieťaťa alebo mladého človeka.
 • Nechať dieťa nekontrolovanie vyliezť, alebo ho položiť na rôzne vyvýšené miesta. (stoly, kreslá, skrine) tiež na otvorené miesta bez ochranných bariér ako sú nezasklené balkóny, okno a podobne bez dozoru, má častý následok pád a rôzne vážne až smrteľné poranenia.

K najčastejším úrazom patria:

 • U malých detí a do 6 rokov poranenia hlavy a lebky.
 • Počet popálenín a obarenín (výskyt klesá s vekom dieťaťa).
 • Malé deti často strhnú na seba nádobu s horúcou tekutinou (so zvyšujúcim sa vekom výskyt takýchto popálenín klesá).
 • Výrazne početné sú zlomeniny po pádoch alebo nárazoch na pevný predmet

Cez prázdniny sa zvyšujú úrazy a smrteľné prípady aj v dôsledku dopravných nehôd. Pre bezpečnosť detí je dôležité používať v osobných autách autosedačky pri prevoze detí. Podľa posledných svetových zistení, správne používanie autosedačiek znižuje počet úrazov o 60 – 70%, smrteľných úrazov a o 40%.

Ďalšou skupinou z rôznych dopravných úrazov sú v období voľna početnejšie pády z bicykla, úrazy na kolieskových korčuliach a skateboardoch. Dodržiavanie pravidiel v doprave je dôležitou prevenciou, pre ktorú môžu veľa pozitívneho spraviť dospelí. Všímajme si preto pozornejšie cesty, kde je v lete viac rozjarených prázdninujúcich školákov. Často neopatrne prebiehajú, niekedy dokonca naschvál riskujú a zdržiavajú sa na nebezpečných úsekoch pri cestách alebo priamo na nich. V poslednej dobe sa u mládeže spopularizovalo extrémne riskovanie zdravia, povzbudzované túžbou zaujať a urobiť atraktívne fotky, potom ich dať na internet a spopularizovať sa. Sú to adrenalínové a hazardné zábavy.

Ide o nebezpečné lezenie na budovy, odfotenie sa v nebezpečných situáciách, ako ležia pred prichádzajúcim vlakom, autom a podobne. Mládež vedome hazarduje a riskuje pre pocit vzrušenia. Často končia chôdze detí po koľajniciach smrťou ešte pred urobením nebezpečne vyzerajúcej fotky a jej uverejnení na internete. Rovnako nebezpečné je lezenie na vagóny, stĺpy elektrického vedenia, jazda na neosvetlenom bicykli. Preventívne riešenie je v správnom psychologickom pôsobení dospelých, ktorí sa aspoň pokúsia vysvetliť, že oveľa dôležitejšie je byť zdravý a rozumne športujúci, než preslávený a zranený či invalid alebo mŕtvy.

Otravy v domácnostiach

Rodičom nie je vždy známe, že v domácnosti sa deti najľahšie dostávajú k chemickým látkam. Pri nesprávnej manipulácii alebo pri ich požití, resp. pokvapkaní sa, tiež pri nastriekaní niektorých čistiacich prostriedkov do očí sú tieto veľmi nebezpečný zdroj možnej otravy a popálenín. Na udržiavanie poriadku mávame voľne prístupné rôzne množstvá a druhy čistiacich prostriedkov. Riziko je práve v nedostatočnom zabezpečením ich umiestnenia a uzamknutia pred prirodzenou zvedavosťou detí.

Čistiace prostriedky obsahujú rôzne chemické látky, ktoré sú pre zdravie detí nebezpečné:

 • avivážny prostriedok – amoniak,
 • prostriedky na leštenie nábytku – benzín, petrolej, minerálne oleje,
 • bieliace čistiace prostriedky - chlornan sodný, peroxid vodíka, rôzne kyseliny a pod..
 • hnojivá na kvety – dusičnany a pod.
 • čistiace prostriedky na rôzne časti potrubia
 • nemrznúca zmes do auta, ďalšie oleje a tekutiny do aut
 • bežná kozmetika
 • lieky

Jednu z najnebezpečnejších chemických látok z domácnosti, ktorú deti veľmi často zjedia namiesto cukríkov a preto aj spôsobujú najvyššie percento otráv doma sú lieky. Pri nesprávnom použití a väčšom množstve môže škodiť aj obyčajný C vitamín alebo Paralen. Pri poruchách krvácavosti je nebezpečná napríklad vyššia dávka acylpyrínu [3].

Pokyny pri otrave detí

 • Pokiaľ dôjde k otrave dieťaťa (ale aj hocikoho v rodine), je nevyhnutné volať zdravotnú záchrannú službu, telefóny kontakt by mal byť v každej domácnosti na dostupnom mieste. Správne je kontaktovať aj Toxikologické informačné stredisko.
 • Kontakt s lekárom je dôležitý pre to, aby ste oznámili pokiaľ viete druh látky, s ktorou sa dieťa otrávilo, množstvo látky, ktorú zjedlo. K otrave často dochádza ak sa dieťa nadýcha nejakého plynu - napríklad, v kúpeľni, kde sa ohrieva voda plynovým ohrievačom, môže dôjsť k otrave oxidom uhoľnatým.
 • Neprepadajte panike a nerobte nijakú činnosť bez odbornej rady lekára- nevyvolávajte vracanie, pokiaľ to lekár neodporučí.
 • Ak lekár dovolí, podávajte dieťaťu vodu alebo čaj.
 • Mlieko dávate len v prípade, že dieťa zjedlo väčšie množstvo fluoridových tabliet.
 • Pokiaľ je to možné uchovajte vzorku vypitej tekutiny, alebo tuhej látky. U liekov uchovajte obal a príbalový leták, je potrebné zapamätať si názov lieku.
 • Ak idete sami do nemocnice s dieťaťom vyššie uvedené veci zoberte sebou a pokiaľ dieťa vracia - zoberte aj vzorku tohto zvratku.
 • Ak dieťa zjedlo nejaké lieky a vy nemáte možnosť kontaktovať lekára, dajte dieťaťu niekoľko tabliet čierneho uhlia, ktoré rozdrvíte a rozmiešate v malom množstve vody
 • Ak zjedlo dieťa nejakú jedovatú rastlinu, čo sa tiež môže doma stať, vyberte mu zvyšky z úst, potom ústa vypláchnite vodou. V tomto prípade môžete vyvolať zvracanie a dajte aj rozdrvené vo vode rozmiešané čierne uhlie. Pri tom keď dieťa zje diefenbachiu alebo scindapsu, po vypláchnutí úst mu podajte chladný nápoj – vodu alebo čaj a môžete mu pre úľavu od opuchu sliznice dať cmúľať ľad (3).

Preventívne pravidlá pred úrazmi a otravami v domácnosti sú:

 • Zodpovednosť dospelých, nepovažovať malé deti a mládež za dostatočne vychovanú a rešpektujúcu bezpečnostné pravidlá, ktoré väčšinou dospelí automaticky dodržiavajú. Nestačí upozorňovať, ale je potrebné dôsledne sledovať deti a nenechávať ich samotné bez dohľadu.
 • Nikdy nehovorte deťom keď im dávate lieky, že sú to cukríky. Uchovávajte lieky uzatvorené, na miestach neprístupných deťom. Rovnako bezpečne dajte na neprístupné miesta iné chemické prostriedky a nebezpečné predmety.
 • Nepodceňujte úlohu vášho príkladu. Pokiaľ dieťa vidí ako rodič neopatrne jedná, ako nedodržiava bezpečnostné návyky veľmi ľahko odpozoruje toto chovanie. Dieťa rado experimentuje, spoznáva a pri tom musí mať rodičovský vzor, jeho dohľad a bezpečnú starostlivosť o zdravie.

Literatúra:

- 1. L. Laho, Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici - 2. Výročná správa Úradu verejného zdravotníctva SR, 2010 - 3. V. Mrákava, Anesteziologicko - resuscitačná klinika 1. LF UK a FTNsP, Moje zdraví, č., 7/8, 2011