Články označené značkou 'Starí Ľudia'

Nenápadné štádiá Parkinsonovej choroby

Mgr. Elena Hrkútová

Organizmus v procese starnutia

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena

Rehabilitácia pri Parkinsonovej chorobe

Mgr. Elena Hrkútová

Pitný režim seniorov

Mgr. Anna Čunderlíková, zdravotnícky pracovník

Každý vek má svoje čaro

Mgr. Anna Čunderlíková, zdravotnícky pracovník