Organizmus v procese starnutia

Starnutie je dej neodvratný. Ale u každého človeka je aj vysoko individuálny, pod ktorý sa podpisujú nielen genetické predispozície, ale i životný štýl konkrétneho jednotlivca. Pretože organizmus si všetko pamätá.

starnutie_organizmus_29-2-2016_hlavny

Zdroj foto: Shutterstock.com

Krv

Dochádza k redukcii (zníženiu) erytropoézy (proces tvorby červených krviniek najmä v kostnej dreni) a leukopoézy (tvorba bielych krviniek, zdroja tzv. bunkovej imunity) miznutím aktívnej kostnej drene (> 40 rokov), najmä T-lymfocyty klesajú o cca 25 %.

Kardiovaskulárny systém

Srdce

Svalových vlákien je menej, nahradzujú sa neplnohodnotnými bunkami väziva. Dochádza k degeneratívnym zmenám na svalových vláknach, zaznamenávajú sa poruchy podráždenia a vedenia vzruchu približne u 50 % staršej populácie.

Cievny  systém

Dochádza k postupnej strate elasticity arteriálnej cievnej steny. Iba okolo 25-30 % staršej populácie nemá vyšší krvný tlak.

Respiračný (dýchací ) systém

Zmeny sa zaznamenávajú i v pľúcach. Alveola (pľúcny mechúrik, guľovitý útvar v pľúcach) je základná štruktúra a funkčná jednotka na výmenu plynov medzi organizmom a prostredím. Je prestúpená množstvom krvných kapilár na vychytávanie kyslíka z vdýchnutého vzduchu (dospelé osoby majú asi 300 miliónov alveol). Tie sa vekom zväčšujú, alveolárne septá (priehradky) sa strácajú, množstvo pľúcnych kapilár klesá, z tohto vyplýva značný pokles vitálnej kapacity, prírastok odporu dýchacích ciest a úbytok sekundárnej kapacity.


Prečítajte si tiež:

Prežite aktívnu a šťastnú starobu

Gastrointestinálny (tráviaci) systém

Atrofia (zníženie funkcie a následné zmenšenie bunky tkaniva) žalúdočnej sliznice je zvýšená u ľudí nad 60 rokov. Klesá hmotnosť tenkého čreva, znižuje sa schopnosť vstrebávania živín. Pečeň znižuje svoju hmotnosť, prietok krvi i enzymatickú aktivitu.

Vylučovací systém

U obličiek dochádza v starobe k strate nefrónov (základná stavebná a funkčná jednotka obličky). V obidvoch ľudských obličkách sú asi 2 milióny nefrónov. Po 70. roku sú redukované asi o 30 %. Samozrejme, primerane klesá i glomerulárna filtrácia (proces, ktorý sa odohráva na glomerulárnej membráne obličiek). Dochádza k ultrafiltrácii plazmy.

Kožný systém

Na koži dochádza k značným zmenám, ktoré sú pozorovateľné i voľným okom, ako napr. vrásky, ochablosť kože, suchosť, rôzne ložiskové zmeny pigmentácie, sfarbenia, najmä na miestach, vystavených voľne slnečnému žiareniu. U mužov je zreteľná tvorba lysiny vo vlasovej časti, u oboch pohlaví strata pigmentácie vlasov, šediny.

Zmyslové orgány

Pravidelne už v strednej starobe je u množstva ľudí presbyopia (refrakčná chyba - odvodenina od gréckeho výrazu pre "staré oko" alebo rýdzo po slovensky starecká ďalekozrakosť, nie je klasickou dioptrickou chybou, ale súvisí so starnutím a prirodzenou stratou akomodácie očnej šošovky). Tá sa prejavuje neschopnosťou vidieť ostro do blízka a na bežnú vzdialenosť pri čítaní. Vo vysokom veku nastáva pokles ďalekozrakosti, napr. u 80-ročných o 0,6, u 85-ročných pokles o 0,3.  zena_okuliare_citanie_29-2-2016

Zdroj foto: Shutterstock.com

Seniorov postihuje neskôr i presbyakusis (starecká nedoslýchavosť). Pojem starecká nedoslýchavosť, ktorý lekári používali najmä u starých ľudí v súvislosti s vekom, sa teraz ukazuje v nových rozmeroch. V súčasnosti registrujeme čoraz viac tínedžerov s vážnym obojstranným poškodením sluchu. Sú to tí, ktorí často počúvajú hlasnú hudbu v zo slúchadiel.

Pohlavné orgány

Pre ženy je charakteristická menopauza (okamžik posledného normálneho menštruačného cyklu) a potom nasleduje klimaktérium (obdobie medzi 45-55 rokom života). Celkove sexuálne záujmy a sexuálna schopnosť u mužov a žien sú uchované do vysokého veku.** U mužov je častý problém zväčšenie prostaty, prípadne, ďalšie ochorenia prostaty.

Centrálny nervový systém

U starších ľudí neklesajú intelektuálne funkcie. Vysoko individuálne je široký rozsah rozličných poklesov schopností učenia, pamäti, pozornosti a výkonnosti, predovšetkým vo veľmi vysokom veku. Pri vyšetrení EEG (elektroencefalografia, vyšetrenie registrujúce aktuálnu elektrickú aktivitu mozgu človeka) pribúdajú najmä nízkofrekvenčné vlny.

Porovnanie frekvencie príčin smrti  u detí od 0-4 rokov a starých ľudí nad 65 rokov.

Poradie

Vek  0-4 roky

Vek 65 a viac rokov

1.

úrazy

kardiovaskulárne) (ochorenia srdca a ciev)

2.

vrodené chyby

apoplexie

3.

nádorové ochorenia

nádorové ochorenia

4.

pneumónie (zápaly pľúc)

pneumónie (zápaly pľúc)

5.

črevné infekcie

infekcie respiračného systému (dýchacích ciest)

Organizmus si pamätá

Pamätá si naše roky s dobrým životným štýlom so správnymi stravovacími návykmi, zdravou výživou, s čo najčastejšou pohybovou aktivitou, ale i schopnosťou primerane často relaxovať nielen v posledných rokoch života. Toto všetko a ešte mnoho ďalších faktorov  nám organizmus  v konečnom dôsledku na starobu „spočíta“. Telo nás môže „odmeniť“ nielen vyšším vekom dožitia, ale i staroby v primeranom zdraví, v dobrej fyzickej i psychickej kondícii, v primeranej sebestačnosti.

Literatúra:

  1. JUNQUEIRA, C. L., CARNEIRO, J., KELLEY, R. O. Základy histologie. 7. vydanie. Nakladatelství a vydavatelství H & H. Jinočany. 1999. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.

  2. SCHMIDT, R. F. Memorix. ISBN 80-85526-18-2. 1. Vyd., Scientia Medica, s. r. o., Praha, 1993. 336 s.

  3. TROJAN, S.  a kol. Lékařská fyziologie. 4. Vyd. Grada. Avicenum 2003.


Prečítajte si aj tento článok:

Prežite aktívnu a šťastnú starobu