Anatómia ľudského tela

Lymfatický systém

MUDr. Nina Paššáková, absolventla LFUK v odbore všeobecné lekárstvo

Ľudský mozog

Redakcia ZDRAVIE.sk

Močový mechúr

MUDr. Nina Paššáková, absolventla LFUK v odbore všeobecné lekárstvo

Dýchacia sústava

MUDr. Martina Harvanová, všeobecný lekár

Anatómia kože

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., verejné zdravotníctvo - hygiena

Imunitný systém

MUDr. Adriana Rássová, sekundárny lekár pediatrického oddelenia